Paieška

Kardinolas Kutwa Kardinolas Kutwa 

Dramblio Kaulo Kranto Respublikos Bažnyčios jubiliejus

Sausio 25 dieną Abidžano arkivyskupas kardinolas Jean-Pierre Kutwa, dalyvaujant Dramblio Kaulo Kranto Respublikos valdžios atstovams, nuolatiniam Šventojo Sosto nuncijui ir krašto Katalikų Bažnyčios ganytojams bei tikintiesiems, šv. Mišiose minėjo 125 metų evangelizavimo jubiliejaus pabaigą.

„Tautos, garbinkite mūsų Dievą, teskamba jo šlovės garsai“, – citavo psalmės (Ps 66, 8) žodžius kardinolas.

„Taip, Dievo tauta iš visų mūsų krašto pusių, iš tolimiausių kaimelių, iš visų mūsų nacionalinės šeimos socialinių sluoksnių, dėkokime Dievui už tai, kad esame šio jubiliejaus liudininkai! Garsiai Jį šlovinkime ir dėkingai atsiminkime tuos žmones, kurie vakar ir šiandien gerai skelbė Evangeliją mūsų krašte“, – ragino homilijoje Abidžano arkivyskupas. 

Krikščioniškas tikėjimas yra konkretus kvietimas kurti brolišką Dievo karalystę jau dabar, nenusisukant nuo įvairių blogių savo kaimynystėje, krašte ar pasaulyje: skurdo, konfliktų, vienas kito niekinimo dėl kilmės, dėl įsitikinimų ar kitų priežasčių, išsilavinimo trūkumo, priklausomybių, bedarbystės, fizinių ir moralinių žaizdų. Kardinolas priminė socialinius sukrėtimus 2020 spalio–lapkričio mėnesiais pačioje Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje. „Vakar dienos draugai tapo šiandienos priešais“, – pažymėjo ganytojas ir apgailestavo, kad to neišvengia ir krikščionių bendruomenė, kuri eina prie to paties Viešpaties stalo. 

Tai viena iš pagrindinių Bažnyčios atsakomybių: kad pakrikštytieji, jos nariai, būtų ištikimi krikšto pažadams, praktikuotų krikščioniškas dorybes, nuostatas, gyvenimo būdą, gerbtų teisingumą, rodytų veiklią artimo meilę. Tai religinė pareiga ir tuo pat metu indėlis į viso krašto visapusišką vystymąsi. Nors gali būti sunku, bet ypač krikščionims dera nutraukti prievartos, neapykantos, keršto grandines, skelbti susitaikinimą ir atleidimą. Tik taip bus atkurta tikra taika ir tikra vienybė. 

„Taip, aš svajoju apie tokią Dramblio Kaulo Kranto Respubliką, kurioje susitinka meilė ir tiesa, apsikabina teisingumas ir taika, kurios kiekvieno gyventojo širdyje puoselėjama tiesa, kad iš dangaus galėtume priimti Dievo teisingumą“, – tęsė kardinolas Kutwa. Panašiai, anot jo, „meilė nuramina sužeistas, apleistas širdis. Meilė gimdo arba atstato taiką žmogaus širdyje ir tarp žmonių“. Toks turi būti Bažnyčios veikimo ir sielovados horizontas. (RK / Vatican News)

2021 sausio 26, 14:55