Paieška

Grandchamp seserų bendruomenė Grandchamp seserų bendruomenė  

Dialogas tarp Bažnyčių. Seserų vienuolių įnašas

Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė rengė Maldos už krikščionių vienybę savaitės gaires.

Pasitikrinimas, ar vyksta sveikas dialogas. Pamąstymas apie jau nueitą kelią. Pripažinimas, kaip svarbu priklausyti tai pačiai šeimai, kartu kreiptis į tą patį Viešpatį. Kasmet sausio 18–25 dienomis maldų už krikščionių vienybę savaitė suteikia progą pažvelgti į kliūtis, kurios vis dar lėtina kelią link visiškos vienybės. Tai dienos, išryškinančios, kaip svarbu paklusti istoriją rašančiam Šv. Dvasios veikimui. Reikia teisingai interpretuoti jos nuorodas, atsiliepti į jos kvietimą. Į šį paveikslą įsilieja ir savaitės temos  apie dvasinio gyvenimo aktualijas, nepamirštant ir kasdienių esminių poreikių –  „Pasilikite mano meilėje. Duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). Priminimas atsigręžti į esmę šiuo metu, kuris kaip niekad pabrėžia žmogaus trapumą ir būtinybę įvertinti bendruomenės tikėjimo dimensiją ir jos laikytis.

Šių metų ekumeninės savaitės apmąstymus, kvietimą maldai už vienybę rengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Tai penkiasdešimt seserų, priklausančių skirtingoms bažnyčios konfesijoms, kilusių iš skirtingų šalių. Jų bendruomenė, įsikūrusi praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje, remiasi trimis pagrindinėmis kolonomis: malda, bendruomeniniu gyvenimu, svetingumu, tuo remiasi ir palydėjimas.

Prancūziškas žodis, iš kurio kilusi vienuolio sąvoka, kildinamas iš graikų „monos“, kuris reiškia „tik“ ir „vienas“, rašoma pamąstyme. Mūsų širdys, kūnas ir protas dažnai yra išsibarstę, plėšomi į priešingas puses. Vienuolis ar vienuolė siekia asmenybės integralumo ir vienybės su Kristumi. Jėzus mums sako: „Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 4a). Integralus gyvenimas suponuoja savęs priėmimą, susitaikymą su asmenine ir paveldėta istorija. Reikia įsipareigojimo „Pasilikti Kristuje“, kad galėtume duoti daug vaisių. Likdami Kristuje gauname jėgų ir išminties įveikti neteisybę, priespaudą, kad galėtume iki galo pripažinti vieni kitus broliais ir seserimis per parodytą žmoniškumą, tapti naujo gyvenimo būdo kūrėjais bendrystėje su kūrinija. „Melskis ir dirbk, kad Dievas galėtų karaliauti“, – rašoma Grandchampo bendruomenės reguloje. Tai reiškia, kad malda ir kasdienis gyvenimas turi būti kartu, jų negalima atskirti. „Viskas, ką mes išgyvename, yra nukreipta į susitikimą su Dievu“, – teigia vienuolės.

Ekumeninės savaitės liturginiai tekstai ir pamąstymai – tai bendro darbo rezultatas: Grandchamp vienuolyne pernai rugsėjį buvo susibūrusi tarptautinė komisija, sudaryta iš Katalikų Bažnyčios ir Ekumeninės Bažnyčių tarybos atstovų. Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė rinko temas, rengė tekstus, keturios seserys bendradarbiavo su komisija. Darbo rezultatas pabrėžia, kaip svarbu suteikti daugiau erdvės dvasiniam gyvenimui, kuriuo remiasi ir kurio yra įkvepiama tarnystė Dievui ir kitiems. (DŽ / Avvenire / Vatican News)

2021 sausio 15, 14:56