Paieška

šv. Dominykas šv. Dominykas 

Bolonijoje minimi jubiliejiniai 800 metai nuo šv. Dominyko mirties

Nepaisant pandemijos ribojimų, numatyta turtinga renginių programa. Svarbiausi jų – gegužės 24 d. bus minima šv. Dominyko palaikų perlaidojimo iškilmė.

„Prie stalo su šv. Dominyku“ – tokia tema jubiliejinių metų, kuriuos pradeda minėti dominikonų ordinas praėjus 800 metams po šv. Dominyko Guzmán mirties 1221 m. Bolonijoje.

Jubiliejus prasidėjo sausio 6 d. iškilmingomis Mišiomis Šv. Dominyko bazilikoje Bolonijoje, kur saugomi šventojo palaikai. Minėjimą atidarė pamokslininkų ordino magistras kun. Gerard Timoner ir Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi.

Jubiliejinių metų temą įkvėpė vadinamasis Mascarello stalas, pirmoji dominikonų valgykla, kur saugomas seniausias šv. Dominyko atvaizdas, tapytas apie 1235 – 50 metais. Paveikslas bus perkeltas į Šv. Marijos ir Šv. Dominyko parapijinę bažnyčią (pirmoji dominikonų būstinėje).

Nepaisant pandemijos ribojimų, numatyta turtinga renginių programa. Svarbiausi jų – gegužės 24 d. bus minima šv. Dominyko palaikų perlaidojimo iškilmė, rugpjūčio 4 d. – šv. Dominyko liturginis minėjimas. Dominikonai tikisi, kad bent vienoje iš šių iškilmių dalyvaus popiežius Pranciškus.

Rugsėjo mėnesį numatyta tarptautinė konferencija „Dominykas ir Bolonija. Pamokslininkų ordino pradžia ir plėtra“. Taip pat bus siūloma leistis „Šv. Dominyko keliu“, kuris apima paskutiniąją žemiškosios šv. Dominyko kelionės atkarpą – nuo Romos į Boloniją, aplankant svarbiausias dominikonų vietas. (DŽ / Sir / Vatican News)

2021 sausio 08, 14:17