Paieška

Popiežius ekumeninėse pamaldose Švedijoje 2016 m. Popiežius ekumeninėse pamaldose Švedijoje 2016 m. 

Artėja maldos už krikščionių vienybę savaitė

Pirmadienį, sausio 18-ąją, prasideda šiemetinė maldų savaitė už krikščionių vienybę. Jos tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: „Pasilikite mano meilėje. Duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). Šiais metais tradicinių ekumeninių pamaldų tvarka priklausys nuo pandemijos diktuojamų sąlygų – kai kuriose šalyse maldos susitikimai įvairių krikščioniškų konfesijų maldos namuose bus rengiami, tačiau bus ribojamas jų dalyvių skaičius; kitose, kur dabar nėra viešų pamaldų, ir ekumeninė malda vyks nuotoliniu būdu.

Maldos tekstus šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Grandchamp bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms. Šios bendruomenės charizma – malda už krikščionių vienybę, už visą žmoniją ir už kūriniją.

Maldos už krikščionių vienybę tradicija siekia aštuonioliktąjį amžių. Pirmieji už visų krikščionių vienybę pradėjo melstis sekmininkai Škotijoje ir vėliau Jungtinėse Valstijose. Kasmet švenčiamos ekumeninės savaitės tradicijos pradininkas buvo anglikonas kun. Paul Wattson, vėliau perėjęs į katalikybę. Jo iniciatyvai pritarė popiežius šv. Pijus X, o Benediktas XV 1916 m. paragino visą Bažnyčią kasmet minėti maldų už krikščionių vienybę savaitę. Po Vatikano II Susirinkimo nuo 1968 m. kasmet nustatomos bendros maldos už krikščionių vienybę savaičių temos ir parengiami bendri tekstai. Bendrą temą parenka Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Iki šiol maldos savaitės už krikščionių vienybę tekstus parengdavo kurios nors šalies tikintieji, kur kartu gyvena įvairių konfesijų krikščionys. Pernai sausio 18–25 dienomis švęstos maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstus parengė Maltos krikščionys. 2017 m. ekumeninės savaitės tekstus rengė Latvijos krikščionys. Dabar pirmą kartą ši užduotis buvo patikėta ne visos šalies krikščionims, bet vienos ekumeninės seserų vienuolių bendruomenės narėms. (JM / Vatican News)

2021 sausio 04, 14:38