Paieška

Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius lieka aktyvus bažnytinio gyvenimo dalyvis

„Nebesu vadovaujantis vyskupas, bet lieku vyskupas“, – sausio 24 dieną, Dievo žodžio sekmadienio Mišiose Minsko Mergelės Marijos katedroje sakė Tadeuszas Kondrusiewiczius, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas emeritas. Jis pažadėjo, kad toliau, bet kitais būdais, dalyvaus Katalikų Bažnyčios Baltarusijoje gyvenime: visų pirma įvairiuose liturginiuose renginiuose, bendradarbiaus su krašto vyskupų konferencija, padės sielovadoje.

Sausio 3 dieną popiežius Pranciškus priėmė, kaip numato kanonų teisė, arkivyskupo Kondrusiewicziaus atsistatydinimą, sulaukus 75 metų amžiaus. Galima priminti, kad paskutinis arkivyskupo vadovavimo savo vyskupijai pusmetis buvo sudėtingas: į Lenkiją trumpam išvykęs ganytojas Baltarusijos pasienyje buvo sustabdytas. Vėliau pasienio tarnybos vadovas pateikė formalų paaiškinimą: esą tikrinama informacija, kad arkivyskupas gali turėti ir kitos šalies pilietybę, o tai reikštų, jog negali turėti baltarusiškos. Tikrosios draudimo sugrįžti priežasties turbūt reikia ieškoti bendrame protestų prieš Baltarusijos valdantįjį režimą kontekste, nors arkivyskupas Kondrusiewiczius daug kartų pabrėžė, kad jo dėmesio centre ne politika, o pastoracija. Per šią prizmę jis visada komentavo ir visuomenės gyvenimo įvykius.

Galiausiai draudimas buvo atšauktas ir Kalėdų, metų pabaigos ir metų pradžios liturginį laikotarpį arkivyskupas Kondrusiewiczius galėjo praleisti su savo vyskupijos tikinčiaisiais, kurie keletą mėnesių meldėsi už jo sugrįžimą.

Dievo žodžio sekmadienio Mišias arkivyskupas Kondrusiewiczius aukojo kartu su laikinuoju apaštališkuoju Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos administratoriumi vyskupu Kazimierzu Wielikosielecu, OP. Todėl, pasak interneto svetainės tut.by autorių, tai buvo tarsi naujo ganytojo pristatymas.

Arkivyskupas Kondrusiewiczius padėkojo Minsko vyskupams augziliarams, kunigams ir tikintiesiems už paramą ir solidarumą, kurių sulaukė per keturis tremties mėnesius, priduria savo reportaže oficiali Baltarusijos katalikų svetainė catholic.by.

Arkivyskupas Kondrusiewiczius palinkėjo savo laikinajam įpėdiniui stiprybės ir sėkmės naujose pareigose, naujoje atsakomybėje, tuo pat metu atsimenant, jog Bažnyčia ant kojų išsilaiko ne dėl žmonių stiprybės, o dėl Dievo malonės. (RK / Vatican News)

2021 sausio 25, 16:01