Paieška

 Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius 

Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius aukojo padėkos Mišias

Sekmadienį Minsko katedroje aukotomis Mišiomis arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius užbaigė savo kaip Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo metropolito tarnystę. Sausio 3 d. popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo atsistatydinimo prašymą. Tą dieną T. Kondrusiewicziui sukako 75 metai.

Švęsdamas Eucharistiją kartu su beveik visais Baltarusijos katalikų vyskupais ir su savosios Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijos tikinčiųjų atstovais, taip pat su daugybe žmonių, iš namų sekusių Mišių transliaciją per internetą, arkivyskupas T. Kondrusiewiczius dėkojo Dievui už gyvenimo dovaną ir sielovados tarnystę, už galimybę vėl melstis su savo tikinčiaisiais gimtojoje žemėje.

Mišių homiliją sakė Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo augziliaras vyskupas Aleksandras Jašeuskis, atsakingas už sielovadą Mogiliavo mieste ir apskrityje. Pamokslininkas kalbėjo apie ganytojo tarnystę užbaigiančio jubiliato indėlį į Katalikų Bažnyčios atgimimą Baltarusijoje ir Rusijoje po Sovietų Sąjungos žlugimo. Pasak Minsko ir Mogiliavo vyskupo pagalbininko, visas arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus gyvenimas, kaip ir kiekvienas jo etapas, galėtų tapti geru filmo scenarijumi. Bene svarbiausia T. Kondrusiewicziaus gyvenimo diena buvo 1989 m. spalio 20-oji, kai popiežius šv. Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje jį asmeniškai konsekravo vyskupu. Pamokslininkas, kalbėdamas apie pirmuosius Katalikų Bažnyčios atgimimo metus ir apie naują, 2007 m. prasidėjusį, vadovavimo Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijai laikotarpį, prisiminė su kokiu entuziazmu vyskupas T. Kondrusiewiczius atkūrinėjo sovietų valdžios panaikintas parapijas, ėmėsi mišiolo ir katekizmo leidimo baltarusių kalba, su kokiu jaunatvišku užsidegimu bendradarbiavo su savo bendruomenių nariais ir su visais žmonėmis, nusipelnydamas pagarbos visoje Baltarusijoje ir toli už jo ribų. (JM / catholic.by / Vatican News)

2021 sausio 04, 14:27