Paieška

Vokietija Vokietija 

Vokietija. Ekumeninis advento vadovas „Dievas su mumis“

Vokietijos krikščionys liuteronai ir katalikai sekmadienį gavo savo vyskupų kartu parengtą liturginį maldyną advento laikotarpiui. Tai daugiau nei maldynas – vadove „Dievas su mumis“, be maldų, skelbiami siūlymai, kaip krikščionims pandemijos laikotarpiu kūrybingai pasirengti Kalėdoms namuose, kai dėl apribotų galimybių rengti žmonių susibūrimus tikintieji negali kartu melstis ar dalyvauti tradiciniuose prieškalėdiniuose tikinčiųjų bendruomenės ir bažnytinių sąjūdžių susitikimuose.

Vokietijos vyskupai pranešė, kad liturginį ekumeninį advento vadovą galima rasti jam skirtame portale gottbeieuch.de. Be maldų, tikintieji vadove ras adventui ir Kalėdoms skirtas giesmes ir Kalėdų evangelijos tekstą. Liturginis advento vadovas parengtas pagal spalį paskelbtą jungtinę katalikų ir liuteronų ekumeninės kampanijos tekstų rinkinį „Nebijokite“. Jau išleistas ir Kūčių vakaro maldynas.

Pagal šiuo metu Vokietijoje galiojančias normas tikintieji galės dalyvauti Bernelių Mišiose. Parapijos rengiasi priimti tikinčiuosius laikydamosis numatytų reikalavimų. Numatoma, kad religinės Kalėdų apeigos bus trumpesnės, kai kur jos vyks po atviru dangumi. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 06, 12:20