Paieška

Arkivysk. T. Kondrusiewiczius aukojo Kalėdų Mišias Minsko katedroje

Po beveik pusmečio tremties į Baltarusiją sugrįžęs Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius savo vyskupijos katedroje aukojo Kalėdų nakties Mišias. Gruodžio 24-osios vakarą vykusioje iškilmėje dalyvavo apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje arkivyskupas Ante Jozič, Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios atstovas arkivyskupas Aleksandras Šimbaliovas. Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos per internetą.

Pradžioje į dalyvius kreipėsi vyskupas augziliaras Jurijus Kasabuckis: „Betliejuje įvyko stebuklas – didis, nepasiekiamas, transcendentinis Dievas priėmė žmogaus prigimtį ir tapo mažu vaiku. Šiais metais mes taip pat išgyvename savo kalėdinį stebuklą. Ir šis stebuklas yra tai, kad mūsų arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius, kuris dar vakar buvo už mūsų šalies ribų, šiandien yra su mumis ir kartu su mumis meldžiasi“. Vyskupas padėkojo popiežiui Pranciškui už pastangas pasiekti šį stebuklą.

Arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius tikintiesiems sakė, kad jis nė akimirkai nebuvo praradęs vilties sugrįžti pas savo žmones ir jiems tarnauti. „Šiandien, perėjęs sieną, atsiklaupiau ir meldžiausi, pabučiavau šią žemę“, – sakė arkivyskupas. „Tėvynės neįmanoma pašalinti iš širdies.“

Kalėdų nakties Mišių homilijoje arkivyskupas prašė žmones neišstumti Jėzaus iš savo širdies. „Netikėti iššūkiai, ištikę pasaulį ir mūsų šalį, parodė ir šiuolaikinės pasaulio tvarkos trapumą bei pažeidžiamumą.“ „Sunki socialinė ir politinė situacija mūsų šalyje, tapusi nauju iššūkiu, taip pat ragina daugiau dėmesio skirti Dievui.“ „Kitokia būtų mūsų tėvynė ir mūsų gyvenimas, jei gyventume pagal meilės Dievui ir artimui įsakymą, jei mokėtume vieni kitiems atleisti, jei, nors ir būdami skirtingi, būtume vieningi ir rūpintumės bendruoju gėriu.“ „Atsakydama „Taip“ Dievui, Marija pakeitė pasaulio istoriją. Per ją į pasaulį atėjo Gelbėtojas, kurio gimimą šiandien švenčiame. Kokia graži būtų mūsų istorija, jei mes visada sakytume Dievui „Taip““, – kalbėjo į Minską sugrįžęs arkivyskupas.  (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 gruodžio 28, 15:51