Paieška

Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė

Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. (Lk 2, 16–21)

DIEVO BEIEŠKANT

Mons. Adolfas Grušas

Šiandien Bažnyčia mini Dievo Motiną. Jos šventė pradeda Naujuosius metus, nes pagimdyti kūdikį irgi reiškia: duoti pasauliui kažką naujo, atnešti gyvenimą perkeičiančią, mus atgimdančią naujieną.

Visa Evangelija yra naujiena. Tai gali gąsdinti, ypač, jei kol kas nežinome jos esmės.

Naujas dalykas mus ragina kitaip pažvelgti į savo gyvenimą, ir negalime sakyti, jog mums tai labai patinka, nes reikia įvertinti jau egzistavusią situaciją ir rasti kitų būdų realizuoti savo lūkesčius.

Tokie jausmai palydi mus kiekvienais Naujaisiais metais…

Pirmoji naujų metų diena prasideda, kaip didelė naujiena… Geroji Naujiena.

Tie, kuriuos religija laiko tolimiausiais Dievui, pasirodo, iš tiesų esantys Jam patys artimiausi. Tokia yra Geroji Naujiena, kurią šventasis Lukas įvardija šios šventės Evangelijos skaitinyje, pasakodamas apie piemenų apsilankymą prie gimusio Jėzaus lopšelio. Svarbiausi asmenys šiandien yra piemenys, nes tik jie sugeba suprasti jiems skirtą žinią.

Lukas rašo, kad piemenys „nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį“. Piemenys daro tai, ką mes, ko gero, esame primiršę. Jie leidžiasi ieškoti Jėzaus,  ir jų ieškojimai baigiasi Dievo suradimu.

Krikščionybė – tai nesiliaujantis, netgi, sakyčiau, privalomas ieškojimas, kuris tampa priemone rasti gyvenimo prasmę, nes iš tiesų ne kas kita, o Jėzus yra viso mūsų gyvenimo prasmė.

Kas piemenims buvo pasakyta, ir kokia naujiena jie dalijosi su kitais? Angelas jiems buvo paskelbęs didžią žinią: jiems yra gimęs Mesijas.  Kaip tik čia ir slypi didžioji žinia, kurią kiekvienas tikintysis privalo ne tik išgirsti, bet ir įsisąmoninti: Dievas yra atėjęs dėl manęs!

Tai iš tiesų kažkas naujo ir niekad iki tol negirdėto. Tai piktinantis gailestingumas, persmelkiantis visą Evangeliją pagal Luką. Meilė – tai dovana visiems, o ne atlyginimas tobuliesiems. Nė vienas iš mūsų nėra atskirtas nuo Dievo meilės.

„Visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu.“. Nustebusi buvo ir Marija. Ji stebėjosi, kad Dievas prabyla į tuos, kurie žydų tikėjimo požiūriu nebuvo to verti. Tai irgi naujiena, su kuria jai teko susidurti, tačiau Marija jos neatmetė. Ji tik stengėsi suvokti tikrąją visų įvykių prasmę. Evangelistas rašo: „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“. Marija nujaučia, kad ši piemenų atnešta žinia yra susijusi su jos glėbyje laikomu Kūdikiu. Jai tikrai ne viskas yra aišku, tačiau ji laukia, kol atneštoji naujiena įsigyvens jos širdyje.

Naujųjų Metų diena mums primena, kad Dievas, esantis su mumis, ne iš karto gali būti suvoktas. Jam reikia, kad mes patys ryžtumės pažvelgti giliau į visa tai, kas vyksta, neapsiribodami tuo, kas matoma paviršiuje. Pradedant Naujuosius Metus esame raginami atkurti dvasinį savo gyvenimo lygmenį, kas reiškia: ne išmokti mintinai dar vieną kitą maldą, bet pažvelgti į savo gyvenimą, skirti daugiau laiko tylai, kurioje įmanoma išgirsti tai, kas iki tol buvo neprieinama.

Kaip Marija, taip ir mes šiemet esame iš naujo šaukiami apmąstyti savo istoriją, atrasti joje Dievo pėdsakus, kurie tiek džiaugsme, tiek sunkumuose pažymės mums dovanotą laiką. Tai kasdienybė, metas, kuomet galime surasti Dievą…

2020 gruodžio 31, 14:40