Paieška

Lietuvoje Lietuvoje 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (gruodžio 19)

Nuo trečiadienio Lietuvos bažnyčiose taikomi dar griežtesni karantino ribojimai. Lietuvos vyskupai kreipiasi į tikinčiuosius paaiškindami šio nelengvo sprendimo motyvus: atsižvelgiant į epidemiologinės situacijos rimtumą bažnyčiose stabdomos viešos pamaldos.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai, susitarus su kunigu galima atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Laidotuvių Mišios ir kitų sakramentų šventimas galimas tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Vyskupų kreipimesi rašoma: „Šios Kalėdos kviečia mus savitu būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe“. Raginama įsiklausyti į gydytojų pagalbos šauksmą, suvokti sveikatos apsaugos sistemos, o svarbiausia, visų jos dalyvių žmogiškąsias ribas. Vis dėlto ganytojai drąsina dėl neįprastų suvaržymų neprarasti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės ir primena sunkumus, lydėjusius Dievo Sūnus atėjimą į pasaulį: „Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju“. Kreipimosi pabaigoje Lietuvos vyskupai primena apie popiežiaus Pranciškaus visoje Bažnyčioje paskelbtus Šv. Juozapo metus. Tikintieji raginami atnaujinti širdžių vienybę ir kasdien 20 val. melstis malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas šį vyskupų sprendimą komentavo Marijos radijo „Aktualijų“ laidoje. Pasak ganytojo, šį itin nelengvą sprendimą nulėmė pagrindinis siekis išsaugoti kuo daugiau žmonių gyvybių. Ta proga jis priminė ir ankstesnį adventinį Lietuvos vyskupų laišką, kuriame ypač pabrėžiama pagarba žmogaus gyvybei bei šeimai. Arkivyskupas kvietė pasinaudoti galimybe lankytis bažnyčiose, privačiai pasimelsti ir priimti sakramentus pagal kiekvienoje parapijoje numatytą tvarką. Jis tai pat kvietė tikinčiuosius prisidėti prie savanorystės iniciatyvų ir gailestingumo darbų. Kviesdamas naujai permąstyti šventines tradicijas ganytojas pažymėjo ir neatsakingą žmonių apsipirkinėjimą, palygindamas tai su priklausomybe. Arkivyskupas kvietė nuotoliniu būdu ne tik dalyvauti liturgijos transliacijose, bet ir drauge melstis prie Kūčių stalo jungiantis su toli esančiais šeimos nariais.  

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vaizdo reportažu arkivyskupijos bendruomenei taip pat plačiau paaiškino vyskupų sprendimo aplinkybes, net pasidalijo savo jausena priimant šį sunkų sprendimą. Pasak ganytojo, jam tai buvo vienas sunkiausių LVK posėdžių. Ganytojas populiariai paaiškino Lietuvos vyskupų konferencijos darbo principus: vyskupai, net turėdami skirtingas nuomones, stengiasi rasti bendrą vieningą svarbiausių problemų sprendimą. Šiuo atveju posėdis užtruko net septynias valandas; siekiant bendro sutarimo padaryta maldos pertrauka, po to vėl svarstyta, kol galiausiai priimtas skausmingas sprendimas laikinai stabdyti viešas pamaldas. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pažymėjo, kad šiemetiniai išbandymai Kalėdų šventes atskleidžia netikėtu aspektu: Jėzaus gimimą Betliejuje taip pat lydėjo įtampa ir nepalankios aplinkybės, Šventajai Šeimai teko gelbėtis pabėgant į Egiptą. Ganytojas vaizdo žinioje pažymi, kad Kalėdas šiemet švęsime kitu, ypatingu būdu ir kviečia šeimose išgyventi Dievo artumo patirtį. Jis patikina: „Dievo malonė eina „kiaurai“, skrodžia širdis ir valstybių sienas. Dievas veikia visur ir visada, ir ypatingu būdu. Jo malonei veikti nėra kliūčių“.

„Kauno dienoje“ pakalbintas seminarijos dvasios tėvas kunigas Stasys Kazėnas SJ ragina „Nebijokime ieškoti pagalbos“. Pokalbyje aptariama karantino patirtis, kurią tėvas jėzuitas įvardina taip: „Karantinas –tai metas, kai atsistojame akistatoje su savimi“. Tada, pasak jo, prasideda sunkumai: nežinau, kur save padėti, nebemoku būti su savimi, nepriimu savo vidaus, pamatau savo ribotumą. Tarp kitų dažniau girdimų patarimų skaityti knygas ar bendrauti su šeima dvasininkas siūlo išnaudoti šį metą atnaujinant santykį su Dievu per maldą. Jis siūlo kreiptis į Dievą nuoširdžia malda, taip pat atsiprašyti kitų, susitaikyti, ieškoti darnos. Karantino sąlygomis reikia mokytis atvirumo, kartu paliekant erdvės šalia esančiam žmogui.

Dvigubame laikraščio „XXI amžius“ besirengiant Kalėdoms pasakojama apie skulptorių Adolfą Teresių, sukūrusį daugiau kaip pusšimtį prakartėlių. Jis kasmet dalyvauja Rokiškyje vykstančiose prakartėlių parodos-konkursuose, ne kartą yra tapęs jų laureatu.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centro kiemelyje įrengtas Advento kalendorius po atviru dangumi. Jaunimo centro komanda kasdien instagrame paskelbia klausimus, o pirmas teisingai į juos atsakęs gauna kodą, kuriuo gali atrakinti kalendoriaus dureles ir pasiimti dovaną.

Vilniaus domininkonai atsiliepdami į laidotuvių organizavimo ribojimus pandemijos laikotarpiu siūlo galimybę iki karantino atšaukimo pagarbiai saugoti kremuotus palaikus tam parengtoje vienuolyno koplyčioje.

Vilniaus arkivyskupija apgailestauja dėl netekties: į amžinybę iškeliavo Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos emeritas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas. Ypatingas jo gyvenimo įvykis buvo 1975 m. Trakų bažnyčioje rastas lobynas, prieš tris šimtmečius pagaminti Švč. M. Marijai skirti vainikai. Juos kunigas slapta saugojo 25 metus, kol Lietuvai atgavus laisvę galėjo viešai parodyti.

Baigiantis metams Krašto apsaugos ministerijos svetainėje skelbiami kasmetinių krašto apsaugos sistemos apdovanojimų „Jūriniai mazgai“ nugalėtojai. „Jūrinio mazgo“ apdovanojimo tradicija siekiam plėtoti kariuomenės ir visuomenės ryšius. Pagrindinis apdovanojimas „Metų atstovo spaudai“ kategorijoje įteiktas Karinių oro pajėgų vyr. kapelionui plk. ltn. dr. Virginijui Veilentui kaip „Metų ryšininkui tarp Dievo ir žmogaus šiuo ypač sudėtingu pandemijos laikotarpiu“. Jis inicijavo ir įgyvendino nuotolinį Šv. Mišių ciklą, transliuojamą televizijos kanalais ir per socialinius tinklus. Dera priminti kun. Virginijaus Veilento ilgametę veiklą katalikų žiniasklaidoje, ypač Vatikano radijuje.

Kastantas Lukėnas

2020 gruodžio 19, 09:42