Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (gruodžio 13)

Lietuvos vyskupai paskelbė ganytojišką laišką „Kalėdų belaukiant“. Laiškas paskelbtas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną ir jau savo pavadinimu kreipia mintis į Kalėdų įvykį.

Žiniasklaidos komentaruose pažymimas ne tik liturginis, bet ir platesnis visuomeninis šio laiško paskelbimo kontekstas, sutampantis su naujosios vyriausybės darbo pradžia. Vyskupų laiškas pradedamas mintimis apie pandemijos sukeltą egzistencinį nerimą, išryškinusį visuomenės solidarumo ir savitarpio pagalbos reikšmę. „Dar geriau suvokėme, kad esame viena žmonių šeima. Tikime, kad pasaulį šios pamokos teigiamai veiks ir įveikus pandemiją“, – rašo ganytojai. Artėjančio Kalėdų įvykio prasmė išreiškiama evangelisto Mato žodžiais: „Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą“. Viešpaties įsikūnijimo slėpinyje vyskupai kviečia įžvelgti besąlygišką žmogaus gyvybės vertę: „Kalėdų žinia mus kviečia ne tik švęsti Viešpaties užgimimą, bet ir pasiryžti besąlygiškai gerbti žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Visuomenė tampa nesaugi, jeigu to negarantuoja“. Pranašo Simeono nurodytą „prieštaravimo ženklą“ ganytojai susieja ne tik su pirmųjų amžių krikščionių kankinyste, XX amžiaus totalitarinių režimų persekiojimais, bet ir su šiandienos pasaulyje pasitaikančiu fundamentalizmu, kai šiurkščiai pažeidžiamas tikėjimo ar sąžinės laisvės principas. Pasitelkiant Šventosios Šeimos pavyzdį plėtojamos mintys apie santuokinio įsipareigojimo rimtumą ir saugią šeimos aplinką. Vyskupų laiške užsimenama ir apie numanomą įstatymų leidėjų darbotvarkę ir įspėjama: „Įvairių kitų bendro gyvenimo formų prilyginimas šeimai, ignoruojant prigimtinį lyčių papildomumą, neišvengiamai paneigia natūralų šeimos pobūdį bei trina ją kaip konstitucinį visuomenės ir valstybės pagrindą“. Ganytojai primena ir popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Fratelli tutti pabrėžiamą bendrystės ir žmonių brolybės svarbą: „Visuomenės klesti ir ramybė ateina, kai pripažįstamos prigimtinės žmogaus teisės ir išpažįstamas jų autorius Dievas. <….> Pagarbaos Kūrėjui ir jo sukurtajam asmeniui – žmogui kultūra yra veiksmingiausia motyvacija pagelbėti vargšams, gerbti emigrantus ir pabėgėlius, mažinti socialinę atskirtį bei kurti žmogiškesnę visuomenę“. Laiškas baigiamas mintimi: Bažnyčia tiki, kad toliau tęsia žmonijos istorijoje Kalėdų įvykio įkūnijimą šiandienos žmonių širdyse ir kultūroje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiamas interviu su vyskupu Rimantu Norvila. Antrojo Advento sekmadienio išvakarėse ganytojas dalijasi mintimis apie atsivertimo malonę ir kitokį švenčių laukimą, kviečia surasti daugiau laiko ir „užmesti tinklus turtingoje Dievo žodžio gelmėje“. Pokalbyje neišvengiama ir aktualios pandemijos temos, svarstoma, kaip nepasiduoti nevilčiai. Ganytojas siūlo įžvelgti pandemijos atneštas nuolankumo pamokas ir pasakoja pavyzdį, kaip nuolankus patarnavimas silpnesniems gali apdovanoti aplinkinius. Vienuose vyskupijoje esančiuose globos namuose gausėjant sergančių skaičiui ėmė trūkti seneliams padedančių rankų. Pasiaukojantis vienos darbuotojos pavyzdys perkeitė visų darbuotojų požiūrį į pagalbą seniems, silpniems žmonėms.

Adventui įpusėjus vis gausėja internete siūlomų virtualių rekolekcijų, pokalbių, maldos ir susikaupimo vakarų.

Baigėsi jau ketvirtą kartą vykęs  Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuotas Kalėdinio atviruko konkursas. Vertinimo komisija išrinko laimėtojus pagal dalyvių amžiaus grupes.

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo tęsiamas pokalbių ciklas šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo šimtmečio proga. Bibliotekos Valstybingumo centro vadovas Matas Baltrukevičius kalbino karo kapelioną, lakūną ir žurnalistą kun. Virginijų Veilentą, kuris pasakojo, kaip šis popiežius pakeitė karo kapeliono misijos suvokimą, taip pat dalijosi apie savo penkiolika metų trukusį darbą Vatikano radijo lietuviškų programų redakcijoje.

Šakių rajono laikraštyje „Draugas“ rašoma apie pasirengimą Kalėdoms karantino sąlygomis, daugumos dvasininkų atidedamą parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila rekomenduoja kunigams atidėti kalėdojimą saugesniam metui, tačiau prašo tradiciškai papuošti bažnyčias, įrengti prakartėles. Straipsnyje pakalbintas Sintautų parapijos klebonas Artūras Vaškevičius neatsisako tradicijos lankyti parapijiečius, tiesa, laikydamasis saugumo priemonių, būdamas su apsauginiu skydeliu. Jis dažniausiai neina į namus, bet pasimeldžia ir palaimina būdamas lauke, trumpai šnekteli su žmonėmis, padalija kalėdaičius.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos kariuomenės ir Maltos ordino pagalbos tarnybos. Tradiciškai Advento laikotarpiu Lietuvos kariai padėdavo maltiečiams organizuoti senelių paramos akciją „Maltiečių sriuba“. Šiemet dėl Covid-19 pandemijos akcijos viešinimo renginiai nevyksta, tačiau žmonės kviečiami kitais būdais aukoti šiam tikslui. Sutarta Lietuvos kariuomenės informaciniais kanalais viešinti ir palaikyti jau penkioliktą kartą maltiečių organizuojamą akciją „Maltiečių sriuba“.

„XXI amžiuje“ tęsiami pokalbiai su Kovo 11-osios Akto signatarais. Turiningame interviu signatarė Irena Andrukaitienė pasakoja ir apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimo įamžinimą Biržų kašte.

Penktadienį Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas surengė nuotolinę konferenciją „Šių dienų iššūkiai šeimos politikai Lietuvoje“. Siekta atkreipti teisininkų bendruomenės, įstatymų leidėjų, ir visuomenės dėmesį į partnerystės problematiką. Konferencijos įrašas pasiekiamas ir Laisvos visuomenės instituto jutubo kanalu.

Kauno arkivyskupija praneša apie arkivyskupijos kurijoje vykusią kraujo donorystės akciją. Artėjant šventėms pasidalydami krauju artimo meilę paliudijo dvasininkai, seserys vienuolės, bažnytinių institucijų darbuotojai.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija dalijasi džiaugsmingais įvilktuvių vaizdais: dvylika seminarijos trečiakursių buvo paskirti diakonato bei kunigystės kandidatais.

Kastantas Lukėnas

2020 gruodžio 13, 11:39