Paieška

Martin Kmetec O.F.M. Conv ir Baltramiejus I, Konstantinopolio patriarchas Martin Kmetec O.F.M. Conv ir Baltramiejus I, Konstantinopolio patriarchas 

Konventualų brolis paskirtas Izmiro metropolitu

Popiežius Pranciškus gruodžio 8-ąją, Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmės proga, ypatingai pagerbė Turkijos ir Kazachstano katalikų bendruomenes – paskyrė naują arkivyskupą metropolitą Izmire (Turkija) ir naują administratorių Atyrau (Kazachstanas).

Izmiro arkivyskupu metropolitu popiežius paskyrė iš Slovėnijos kilusį br. Martin Kmetec O.F.M. Conv., nuo 2018 metų Mergelės Marijos Büyükdere vienuolyno Stambule vyresnįjį.

1956 metais gimęs Izmiro arkivyskupas metropolitas M. Kmetec davė pirmuosius ir amžinuosius įžadus Slovėnijoje, 1983 m. įšventintas kunigu vykdė įvairias pareigas savo ordine, išvyko misijoms į Libaną, kur buvo paskirtas įvairių vienuolynų vyresniuoju, nuo 2014 metų ėjo Mažesniųjų brolių konventualų ordino Rytų ir Šventosios Žemės vicekustodo pareigas, nuo 2011 priklauso Büyükdere konventualų vienuolyno Stambule bendruomenei, įsikūrusiai europinėje Bosforo sąsiaurio pakrantėje.

Religijų dialogo mokslų daktaras arkivyskupas M. Kmetec kalba slovėnų, turkų, prancūzų ir italų kalbomis. Jis ganytojo pareigas perima iš dominikonų vienuolio, Izmiro arkivyskupo emerito Lorenzo Piretto OP.

Popiežius, priėmęs Atyrau (Kazachstanas) apaštališkojo administratoriaus kun. Dariuszo Buraso prašymą atleisti iš pareigų kartu paskyrė naują Atyrau apaštališkąjį administratorių ad nutum Santae Sedis. Į vakarinio Kazachstano Atyrau apaštališkojo administratoriaus vietą popiežius paskyrė Karagandos kunigų seminarijos dvasios tėvą, iš Slovakijos kilusį Spišo vyskupijos dvasininką, kun. Peter Sakmar. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 09, 13:36