Paieška

Irakas Irakas 

Kardinolas F. Filoni: popiežiaus vizitas padės Irako krikščionims jaustis tikrais piliečiais

Žinią apie rengiamą popiežiaus Pranciškaus kelionę į Iraką daugelis toje šalyje gyvenančių krikščionių sutiko su džiaugsmo ašaromis, rašo kardinolas Fernando Filoni gruodžio 10 d. Vatikano dienraštyje „L’Osservatore Romano“ paskelbtame straipsnyje. Kardinolas F. Filoni, dabartinis Jeruzalės Šv. Kapo riterių ordino didysis magistras, 2001–2006 m. ėjo apaštališkojo nuncijaus Irake pareigas.

Irakas iš visų kitų pasaulio šalių išsiskiria labai sena savo istorija. Dabartinėje Irako teritorijoje prieš tūkstančius metų gyvavo didžiosios šumerų, babiloniečių, asirų civilizacijos. Būtent ten pirmą kartą buvo sukurti įstatymai, parašytas Hamurabio kodeksas. Ten gimė Abraomo tikėjimas, ten palaidoti garsieji pranašai. Tą kraštą pasiekė ir pirmoji evangelizacija. Apaštalas Tomas skelbė Kristų dabartinio Irako gyventojams ir iš ten Evangelija pasiekė Indiją, Afganistaną ir net Kiniją. Tame krašte gyvenantys krikščionys yra šlovingos istorijos paveldėtojai. To krašto istorijai taip pat priklauso sunkaus užkariautojų ir pralaimėjusiųjų sambūvio patirtis.

Kardinolas F. Filoni mini ir vieną rimčiausių Bažnyčios Irake problemų – nuolatinį krikščionių skaičiaus mažėjimą. Dar prieš kelis dešimtmečius gana daug krikščionių gyveno Bagdade ir Ninevės aukštumoje bei Kurdistane. Šiandien iš beveik porą milijonų narių turėjusios bendruomenės beliko apie tris šimtus tūkstančių. Tačiau ir toliau krikščionys, su savo skirtingų tradicijų – lotynų, chaldėjų, armėnų ir sirų bendruomenėmis – yra tikrieji savo šalies piliečiai, trokštantys gyventi darnoje su visais.

Kardinolas F. Filoni įsitikinęs, kad planuojamas Šventojo Tėvo vizitas bus labai svarbus impulsas, padėsiantis paversti Iraką taikaus pilietinio sugyvenimo ir pagarbos šalimi. Šiame kontekste kardinolas paminėjo lotynų apeigų katalikų Bagdado arkivyskupo Jeano Sleimano teiginį, kad būtina, jog krikščionys, sustiprinę savo tikėjimą, nesielgtų kaip mažuma, įbauginta savo sunkios istorijos, bet jaustųsi tikrais visiems irakiečiams bendros tėvynės piliečiais. Pasak kardinolo, daug vilčių dedama ir į pernai popiežiaus Pranciškaus ir imamo Al-Tayyebo Abu Dabyje pasirašytą dokumentą dėl draugystės ir taikaus sambūvio. Irakas turi tapti šalimi, kurioje nebūtų susipriešinimo tarp sunitų ir šiitų, taip pat tarp islamo ir krikščionybės, kurioje visi taikiai sugyventų, suprasdami, kad tai yra jų visų tikėjimo tėvo Abraomo tėvynė. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 16, 15:11