Paieška

Prakartėlė Betliejuje Prakartėlė Betliejuje 

Jeruzalės Bažnyčių patriarchų ir vadovų Kalėdų žinia

Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir vadovai 2020 m. Kalėdų žinioje išsakė viltį, kad netolimoje ateityje numatytas skiepijimas nuo COVID-19 priartins koronaviruso pandemijos pabaigą ir leis sugrįžti prie įprasto gyvenimo. Jėzus gimė, kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad galėtume džiaugtis gyvenimo apstybe. Dievo dovana mums dabartiniais sunkiais laikais tesuteikia viltį visai kūrinijai, nes, jei Dievas yra su mumis, tai kas gi prieš mus, parašė Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir vadovai.

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23).

Mes, Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir vadovai, sveikiname visus jus Betliejaus kūdikėlio vardu šiuo palaimintu ir šventu Kalėdų laikotarpiu, kai minime mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimą. Jėzaus gimimas nėra vien tik istorinis faktas, o nuolatinė dovana visai kūrinijai. Įsikūnijęs Dievo žodis apsigyveno tarp mūsų tapęs žmogumi, kad galėtų būti su mumis, mus atpirktų ir mūsų gyvenimą perkeistų, kad mūsų gyvenimas atitiktų Jo šlovę.

Jėzaus užgimimas ir jo gimimo šventė mums visiems nuolat primena, kad Dievas yra su mumis ir visuomet bus su mumis. Per Dievo Sūnaus įsikūnijimą Žodis tapo Kūnu, buvo suvienytas dangus ir žemė, regimos ir neregimos visatos Kūrėjas buvo suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose.

Dangus ir žemė buvo suvienyti, nes žemėje apsilankė įsikūnijęs Dievas, jis ją pavertė savo buveine, jis ir toliau yra Emanuelis – Dievas su mumis.

Ši transcendentinė ir švenčiausia dovana pasauliui yra mūsų išganymas ir mūsų viltis, kad nesame vieni. Dievo buvimas mūsų tarpe visomis aplinkybėmis yra padrąsinimo ir palaikymo šaltinis, ypač dabartiniais neeiliniais laikais, paženklintais COVID-19, ekonominės krizės, neteisingumo ir augančio smurto prieš pasaulio pažeidžiamiausius ir labiausiai vargstančius. Reiškiame solidarumą su visais pasaulio žmonėmis, kurie kenčia nuo pandemijos ir jos daugialypio poveikio, ypač Betliejaus ir apylinkių gyventojais. Meldžiamės, kad numatomas skiepijimasis nuo COVID-19 priartintų pandemijos pabaigą ir leistų sugrįžti prie įprasto gyvenimo.

Krikščionių bendruomenės, kartu su kitomis Šventosios Žemės religinėmis bendruomenėmis, išlieka kaip Artimųjų Rytų socialinio, kultūrinio ir religinio gyvenimo mozaikos svarbisusia dalis. Neseniai įvykęs Agonijos bažnyčios (Getsemanės bazilikos) Jeruzalėje išniekinimas nenuslopins mūsų ryžto tęsti taikingą krikščionišką misiją ir liudijimą.

Jėzus gimė neramiais smurto, atmetimo, vargo laikais. Jis su mumis pasidalijo žmogaus kūnu ir jo ribotumu, viskuo, išskyrus nuodėmę, kad per jo kančią, mirtį ir prisikėlimą galėtume su džiaugtis gyvenimo apstybe. Dievo dovana mums dabartiniais sunkiais laikais suteikia viltį visai kūrinijai – viltį, atsinaujinimą ir padrąsinimą, nes jei Dievas yra su mumis, tai kas gi prieš mus?

Aleliuja! Kristus gimė! Pašlovinkime jį!

Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir vadovai (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 21, 11:12