Paieška

Pranciškus atidaro gailestingumo jubiliejaus Šventąsias duris į Šv. Petro baziliką 2015 m. gruodžio 8 d. Pranciškus atidaro gailestingumo jubiliejaus Šventąsias duris į Šv. Petro baziliką 2015 m. gruodžio 8 d. 

Gailestingumo jubiliejaus pradžios ir Vatikano II Susirinkimo uždarymo sukaktys

Prieš penkerius metus Romoje ir Visuotinėje Bažnyčioje pasidėjo Gailestingumo jubiliejus. Popiežius Pranciškus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną atidarė Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. Ta proga taip pat paminėtas Vatikano II Susirinkimo uždarymo jubiliejus – penkiasdešimties metų sukaktis.

Šventųjų metų atidarymas prasidėjo gruodžio 8 d. Bažnyčios liturgijoje minimo Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Mišiomis, kurias popiežius Pranciškus aukojo Šv. Petro aikštėje. Mišioms besibaigiant, popiežius ir celebrantai priėjo prie bazilikos Šventųjų durų. „Štai Viešpaties durys, pro jas teįeina teisieji“, – ištarė popiežius 118 psalmės žodžius ir atidarė duris. Keletą akimirkų susikaupęs maldoje pastovėjęs ant slenksčio, Pranciškus žengė  į bazilikos vidų. Po jo per Šventųjų durų slenkstį žengė popiežius emeritas Benediktas XVI, paskui visi Gailestingumo jubiliejaus atidarymo Mišių celebrantai, kardinolai, vyskupai, kunigai, taip pat vienuolių ir pasauliečių atstovai. Giedant jubiliejaus himną visi priartėjo prie Konfesijos altoriaus, kur Šventasis Tėvas suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

Šventieji Gailestingumo metai visoje Bažnyčioje buvo švenčiami iki 2016 m. lapkričio 20 d.

Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė išreiškia Dievo meilės didybę. Jis ne tik atleidžia nuodėmes, bet Mariją jis apsaugo nuo gimtosios nuodėmės, kurią kiekvienas žmogus atsineša ateidamas į šį pasaulį. Dievo meilė apsaugo, eina pirma ir išvaduoja. Edeno sode prasidėjusi nuodėmės istorija ištirpsta išganingos meilės projekte, sakė Mišių homilijoje popiežius Pranciškus.

Visada esame gundomi neklausyti, planuoti savo gyvenimą nepriklausomai nuo Dievo valios. Tokia nesantaika visada kėsinasi į žmonių gyvenimą ir bando juos supriešinti su Dievo planu. Tačiau ir nuodėmės istoriją įmanoma suprasti tik atleidžiančios meilės šviesoje. Jei viskas būtų nuodėmės valdžioje, mes būtume beviltiškiausi tarp visų kūrinių, o tuo tarpu Kristaus meilės pergalės pažadas viską pajungia Tėvo gailestingumui. Dievo Žodis nepalieka jokių abejonių. Nekaltai Pradėtoji Mergelė šiandien mums yra ypatinga pažado išsipildymo liudytoja.

Pranciškus taip pat priminė, jog gruodžio 8-ąją minimos taip pat Vatikano II Susirinkimo pabaigos metinės. Paskutinės susirinkimo sesijos darbus užbaigė popiežiaus šv. Pauliaus VI ir visų Susirinkimo dalyvių koncelebruotos Šv. Mišios.

Sukaktis turi būti minima ne tik dėl sukurtų vertingų dokumentų, kurie iki pat mūsų dienų padeda suprasti, kaip toli yra pažengęs mūsų tikėjimas, bet pirmiausia dėl to, kad Susirinkimas buvo susitikimas; tikras Bažnyčios ir mūsų laikų žmonių susitikimas; susitikimas, kuriame Šventoji Dvasia skatino Bažnyčią pasitraukti nuo seklumų, dėl kurių daug metų ji buvo užsidariusi savyje, ir atgauti misionierišką entuziazmą. Tai buvo sugrįžimas į kelią, kuris veda į susitikimą su žmogumi ten, kur jis gyvena, jo mieste, namuose, darbo vietoje... Visur, kur tik yra žmogus, ten Bažnyčia yra pašaukta jį pasiekti nešina Evangelijos žodžiu. Tai misionieriškumas, prie kurio po dešimtmečių grįžtame su ta pačia jėga ir tuo pačiu entuziazmu.

Popiežius prašė nepamiršti Vatikano II Susirinkimo dvasios, gerojo samariečio dvasios, kurią uždarydamas Susirinkimą priminė šv. Paulius VI. Žengimas pro Šventąsias duris teįpareigoja mus gerojo samariečio gailestingumui, sakė 2015 metų gruodžio 8 dieną popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 07, 14:43