Paieška

COMECE COMECE  

Bažnyčia prašo ES kraštų gerbti migrantų teises

Europos Sąjungos vyskupai siekia, kad ES kraštai derybose dėl naujo Migracijos ir prieglobsčio pakto prioritetinį dėmesį paskirtų migrantų orumui ir bendram gėriui. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) trečiadienį paskelbtame dokumente taip pat pasidalijo savo darbo grupės dėl migracijos ir prieglobsčio rekomendacijomis. COMECE dokumentas paskelbtas likus porai dienų iki penktadienį, gruodžio 18 dieną, minimos Pasaulinės migrantų dienos.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija, be kita ko, išsakė būgštavimus dėl Europos Sąjungos Komisijos rugsėjo mėnesį pasiūlyto naujo Migracijos ir prieglobsčio pakto sugebėjimo palengvinti sunkią migrantų ir pabėgėlių padėtį, kurią dar labiau apsunkino koronaviruso pandemija.

ES vyskupai neabejoja ES Komisijos geranoriškumu siekiant sukurti naują tvarią sistemą, kuri leistų teisingai ir toliaregiškai valdyti į Europos Sąjungą atvykstančių migrantų priėmimo mechanizmus, tačiau prašo, kad taip pat būtų atsižvelgta į būtinumą gerinti atvykstančių asmenų priėmimo kontekstą, taip pat ugdyti tinkamą požiūrį į asmenis, kuriems reikia pagalbos.

COMECE pasiūlė ES komisijai rekomendacijų paketą, pabrėždama, kad svarbu atsiliepti į konkrečias žmogaus teisių situacijas solidarumo ir partnerystės dvasia, gerbiant visų į ES atvystančių asmenų ir šeimų orumą.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija prašo ES kraštų narių ypač COVID-19 pandemijos kontekste, kuris paaštrino skurdo, socialinės atskirties, migrantų ir pabėgėlių, taip pat prekybos žmonėmis aukų stigmatizavimą, nauju paktu sukurti tvarią ir žmonišką, solidarumu ir atsakomybės pasidalijimu pagrįstą sistemą, kuri pripažintų bendrą migracijos naudą ir leistų apsaugoti prieglobsčio siekiančiųjų teises. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 16, 13:35