Paieška

Baltarusijos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos širdžiai

Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius, nuo rugpjūčio mėnesio negalintis sugrįžti į Baltarusiją, gruodžio 3–6 dienomis vadovavo nuotolinėms advento rekolekcijoms ir jas užbaigdamas paragino gruodžio 8-ąją paaukoti Baltarusiją Nekaltai Pradėtosios Marijos širdžiai.

Arkivyskupas paprašė visų vyskupų ir kunigų visose šalies bažnyčiose gruodžio 8-ąją po kiekvienų Mišių perskaityti Baltarusijos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos širdžiai maldą.

„Marija, susidūrę su užsitęsusia koronaviruso pandemija ir pavojinga socialine-politine krize, mes šaukiamės tavo užtarimo ir tavo Nekalčiausiajai Širdžiai patikime save ir savo tėvynę“. Toliau arkivyskupo pasiūlytoje maldoje prašoma, kad Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija įkvėptų visus ištikimai tarnauti jos Sūnui, jo Bažnyčiai ir artimui. „Nepaliki mūsų vienų šiuo naujų išbandymų metu. Tavo užtarimo dėka, Visagalis Dievas tepalaiko mus ir mūsų kenčiančią tėvynę, tepalaimina visus, kurie drąsiai ir nesavanaudiškai rūpinasi jos laiminga ateitimi.“

2020 gruodžio 07, 14:32