Paieška

Asyžiaus bazilika Asyžiaus bazilika 

Asyžius. Kalėdų žinia šiandien dar akivaizdesnė

Antradienį, gruodžio 8-ąją, po Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Mišių, Asyžius pavirs prakartėle po atviru dangumi, ant pastatų sienų bus projektuojami Džioto kūriniai. Brolių pranciškonų adventinį projektą „Natale di Franceso“ („Pranciškaus Kalėdos“) galės stebėti visi per internetą (ilnataledifrancesco.it). Juo siekiama pasidalinti autentiška Betliejaus prakartėlės ir Kalėdų žinia.

Asyžiaus Kalėdų eglės žiburiai bus įžiebti ir prakartėlės renginys prasidės po Mišių, kurias 17 val. Asyžiaus žemutinėje bazilikoje aukos kardinolas Mauro Gambetti, pranciškonas konventualas, kuris dar neseniai buvo šios šventovės kustodas. Paskui kelios dešimtys žmogaus dyžio piemenų figūrų „vaikštinės“ po Asyžiaus aikštes, o ant Asyžiaus bazilikos ir Šv. Rufino katedros sienų bus projektuojamos Džioto freskų ciklo apie Apreiškimą Marijai ir Jėzaus gimimą nuotraukos. Pastatai kelyje tarp bazilikos iki katedros, taip pat kitos bažnyčios, bus spalvotai apšviesti.

Kasdien nuo gruodžio 8 iki sausio 6 d. kas pusvalandį nuo 17 iki 22 valandos ant Asyžiaus aukštutinės bazilikos fasado bus rodomi Džioto ir kitų bazilikos viduje esančių freskų vaizdai. Kitaip tariant, bus galima „lankytis“ Asyžiaus bazilikoje ir kai ji uždaryta. Tokiu būdu Asyžiaus šventovės kultūros lobiai bus prieinamas visiems, nepaisant pandemijos suvaržymų.

„Pasinersime į prakartėlę ir Kristus pasiners į mūsų žmogiškumą. Jis yra, dalyvauja. Jis yra mūsų tarpe. Jis mus palydi ir tampa mūsų gyvenimo sunkumų ir kentėjimų dalyviu. Tai visuomet aktuali Kalėdų žinia, tik šiandien ji tampa dar akivaizdesne“, – pasakė Asyžiaus pranciškonų adventinio projekto „Natale di Franceso“ pristatyme br. Marco Moroni, naujasis Asyžiaus bazilikos kustodas. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 05, 10:11