Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (lapkričio 8)

Visų Šventųjų iškilme prasidėjusi savaitė tęsėsi Vėlinėmis ir maldų aštuondieniu už mirusiuosius. Ganytojų homilijose išryškinti šių įsimintinų dienų akcentai. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Kauno arkikatedroje Visų Šventųjų iškilmės homilijoje sakė: „Palaiminimai – tai Jėzaus duotas atsakymas, ką mes turime veikti šiame gyvenime.<...> Būti šventam reiškia būti laimingam“. Evangeliniame palyginime apie dangaus karalystę ir brangų perlą ganytojas įžvelgia laimės raktą: „Žmogus randa tai, kas jį daro laimingą. Jis randa savyje raktą tapti pilnatvišku žmogumi“.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ feisbuko juostoje dalijasi mintimis apie „netobulus šventuosius“.

Jis drąsina: „Savo netobulame gyvenime ir aš galiu eiti tokio šventumo keliu. Nesvarbu, kiek jau būčiau nuėjęs ar pasiekęs. <...>. Juk vienas „dabar“ yra svarbiau už šimtą „vakar“.

Arkivyskupas Gintaras Grušas Antakalnio kapinėse homilijoje sakė: „Vėlinių šventė taip pat skirta gyviesiems: pasiruošti tam, kas mūsų laukia. <...> Eidami gyvenimo keliu, turime priprasti mirti. Mirti tam senajam „aš“, kuris dar per dažnai mumyse gyvuoja. Ganytojas kalbėjo apie netekties skausmą ir gedėjimo etapus atsidūrus mirties ar ligos akivaizdoje, taip išgyvenant dabartinės pandemijos grėsmę. „Šios mažos mirtys ir yra mūsų gyvenimo kelias, kad mes išmoktume numirti taip, kad būtume atviri būti su Dievu amžinybėje“, – sakė Vilniaus arkivyskupas.

Vėlinių dienos pamoksle arkivyskupas Kęstutis Kėvalas siūlė žvelgti į mirtį tikėjimo žvilgsniu: „Tikinčiam žmogui mirtis gali tapti vienu iš tobuliausių jo gyvenime atliktų veiksmų“, visišku atsidavimu į Tėvo rankas. Ganytojas pabrėžė: svarbu, kad šis atsidavimas Dievui mūsų gyvenime įvyktų jau šiandien.

Pasak kardinolo Sigito Tamkevičiaus, „Vėlinės primena, kad mes dar negyvename tikruose namuose; į juos tik keliaujame. Esame kelyje, o kelyje būna visko: ir džiaugsmo valandų, netrūksta ir kelionės vargo. Keliaudami visuomet žinome, kad sugrįšime į namus ir tuomet galėsime pailsėti“.

Interviu „Kauno dienoje“ arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sakė: „Vėlinės ir yra tas laikas, kai galime prisiminti ne tik mirusius artimuosius, bet ir pagalvoti apie mūsų pačių gyvenimo ir mūsų santykių vertę, nes nieko kito į amžinybę mes negalime pasiimti su savimi ir neštis per mirties vartus – tik bendrystės ir santykio kokybę“.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje melstasi už amžinybėn iškeliavusius vyskupijos dvasininkus. Vyskupijos katedros šventoriuje Dievo tautos ir jos dvasininkų ryšį primena matomiausioje vietoje stovintis  tai paminklas Budavonėje nukankintiems trims vyskupijos kunigams, taip pat kitų iškilių dvasininkų atminimo ženklai: Seinų vyskupo Juozo Olekos (1812 -1890), katedros kapitulos kanauninko, Jono Baranausko (1925 – 2007 ), prelato Antano Maskeliūno ( 1931- 2017) kapai. Apie Vilkaviškio vyskupijos dvasininkų atminimą pasakoja Birutė Nenėnienė.

Ses. Fausta Palaimaitė SF, besirūpinanti pataisos įstaigoje kalinčių nepilnamečių sielovada FB juostoje dalijasi sumanymu, kaip Vėlinių proga pakvietė globojamus vaikinus prisiminti savo mirusius artimuosius, melstis už juos, parašyti jiems laiškus. Ji stebisi laiškų jautrumu ir dalijasi jų ištraukomis.

“Šiaulių krašte” skelbiamas platus interviu su 2020 metų Stasio Šalkauskio premijos laureatu Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Vyskupas akcentuoja filosofo žodžius, jog religijos dvasia turi persmelkti visą kultūrą, kitaip kultūra taps tuščiavidurė civilizacija, o tas, kuris nori kažką sukurti, turi bendradarbiauti su Kūrėju. Ganytojas dalijasi siekiu greta kitų vyskupijoje iškeltų kandidatų į palaimintuosius Dievo tarnu iškelti taip pat Stasį Šalkauskį: apstu medžiagos, liudijančios jo rūpinimąsi jaunimu, pasauliečio gyvenimą vienybėje su Kristumi.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje pašventintą naują altorių. Į naująjį altorių įdėta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija. Pal. Teofilius Matulionis meldėsi Birštono bažnyčioje 1956–1958 metais. Apie šventinį įvykį rašo Birštono sakralinio muziejaus direktorė dr. Roma Zajančkauskienė.

Leliūnų Šv. Juozapo parapijoje klebono Andriaus Šukio iniciatyva spalio ir lapkričio mėnesiais po sekmadienio Mišių organizuojami edukaciniai susitikimai „Pašnekesių maratonas“. Pokalbius aktualiomis temomis veda kviestiniai svečiai, įvairių sričių specialistai.

„XXI amžiaus“ redaktorius Romas Bacevičius aprašo naujo altoriaus pašventinimo iškilmę atnaujintoje Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Laikraštyje taip pat aprašomi tituliniai Simajudo atlaidai Marcinkonyse. Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado dieną minėtos ir jubiliejinės sukaktys: šiemet sukako 250 metų, kai pašventinta pirmoji Marcinkonių bažnyčia, ir 140 metų, kai ten pašventinta dabartinė medinė bažnyčia.

Šeštadienį ir sekmadienį nuotoliniu būdu vyko studentų ateitininkų rudens akademija SARA-20, skirta Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II metams.

Šeštadienį vyko tiesioginė transliacija iš Rokiškio kultūros centre vykusio 19-ojo šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalio „Sielos“.

LRT mediatekoje skelbiamas vaizdo reportažas iš Bažnytinio paveldo muziejuje eksponuojamos parodos: tai Vilniaus arkivyskupijos restauratorių dirbtuvėse restauruoti kūriniai, kuriuose vaizduojami šventieji. Parodoje eksponuojamas 21 paveikslas iš įvairių Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių.

Lietuvos vyskupai, reaguodami į epidemiologinę situaciją, kviečia palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems priimantiems sprendimus bei užtikrinantiems sklandų visuomenės gyvenimą. Šia intencija Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Kastantas Lukėnas

2020 lapkričio 08, 11:21