Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (lapkričio 15)

Įpusėjus lapkričiui popiežiaus Pranciškaus kvietimu minėjome Pasaulinę vargstančiųjų dieną, o Lietuvoje, ypač Vilniuje šis minėjimas įsilieja į tradicinę Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų oktavą.

Lietuvos „Caritas“ pakvietė per visą savaitę drauge keliauti link Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimo. Kiekvieną dieną buvo skelbiami trumpi vaizdo įrašai, kuriuose įvairūs žmonės dalijosi įžvalgomis apie šių metų minėjimui skirtą popiežiaus žinią „Vargšui ištiesk ranką“.

„Caritas“ iniciatyva trečiadienį vyko virtualus renginys „Vargšui ištiesk ranką“. Mintimis apie popiežiaus Pranciškaus žinią dalijosi arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir socialinės apsaugos bei darbo ministras Linas Kukuraitis. Arkivyskupas taip pat aukojo Mišias Kauno arkikatedroje. Renginio įrašus galima peržiūrėti YouTube kanalu.

Penktadienį Pasaulinė vargstančiųjų diena minėta Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinės pagalbos ir integracijos centre „Betanija“. Minėjimas vyko „Betanijos“ kieme, renginyje dalyvavo ir arkivyskupas Gintaras Grušas.

Apie pagalbą vargstantiesiems rašoma ir paskutiniame šių metų dvigubame žurnalo „Artuma“ numeryje, įvairiais aspektais svarstant gailestingumo ir teisingumo santykį. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pristatydamas Pasaulinei vargstančiųjų dienai skirtą Žinią, kviečia atnaujinti artimo meilės tarnystę Lietuvos parapijose, sutelkiant žvilgsnį į vieną skaudžiausių šiuolaikinių skurdo formų – vienišumą. Pasak ganytojo, vienišume gyvenančių žmonių ryšio su bendruomene atkūrimas ir palaikymas yra pagrindinė parapijų karitatyvinės misijos užduotis.

Beje, apie vienišumo iššūkį kalbama ir kun. Artūro Kazlausko vedamame pokalbyje apie brolių kunigų išgyvenamus džiaugsmus ir sunkumus.

Apie konkrečiai įgyvendinamą pagalbą vargstantiesiems pasakojama „Artumos“ straipsnyje „Tylūs stebuklai didelėje parapijoje“, kuriame pristatoma Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos bendruomenė. Karitatyvinė tarnystė vienija bendruomenę, tikėjimo kelyje suburiančią įvairaus amžiaus ir interesų žmones.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie unikalią Dzūkijoje išlikusią mirusiųjų pagerbimo tradiciją – Vėlinių laužus Margionių kaimo kapinaitėse. Vyresnieji margioniškiai rūpinasi perduoti gražią maldos tradiciją vaikams ir anūkams.

Maldyne „Magnificat“ ses. Linda Emanuela Ceple SJE kviečia tikėjimo žvilgsniu priimti tamsias ir drėgnas lapkričio dienas. Pasak jos, Dievo žodis mus ištikimai lydi ir tuomet, kai aplinkui lieka „tik balos ir tamsa“. Biblijoje galime įžvelgti dvejopą – ne tik tragišką Judo tamsą, bet ir viltingą tiesos paiešką simbolizuojančią Nikodemo tamsą.

Maldyne „Magnificat“ taip pat pristatomas jau du dešimtmečius Lietuvoje gyvuojantis judėjimas „Motinos maldoje“. Judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė dalijasi vilties ir paguodos žinia, ir džiaugiasi, kad Covid-19 viruso grėsmė nesustabdė pasaulio motinų maldų.

Lapkričio mėnesį „Ateities“ leidybos centras naujai išleido Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėk mus“. Tai jau ketvirtoji šios į daugybę pasaulio kalbų išverstos knygos laida lietuvių kalba. Simboliška, kad naujas maldaknygės leidimas pasirodė minint Ateitininkų metus: pati Adelė Dirsytė buvo mokytoja ateitininkė.

Lietuvos jėzuitai pristato naują vaizdo įrašų iniciatyvą „Klausk jėzuito“. Nuo lapkričio vidurio kiekvieną šeštadienį jėzuitai trumpais vaizdo įrašais atsako į užduodamus klausimus. Pristatant šią iniciatyvą pabrėžiama, kad klausimus galima pateikti viešai ar siųsti privačiai; vienintelė sąlyga – geranoriška ir pagarbi nuostata.

Lietuvos šeimos centro leidžiamame „Aplinkraštyje“ informuojama apie vyskupijose vykdomas programas, tuo pačiu palaikoma bendrystė tarp visų besidarbuojančių šeimų sielovados srityje. Naujame numeryje pranešama apie Jono Pauliaus II „Kūno teologija“ grindžiamą kursą. Zoom platformoje vyksta jau antrasis šio kurso ciklas. Lapkritį prasidėjo naujos programos „Būti drauge“ mokymai. Aplinkraštyje dalijamasi įvairių vyskupijose vykstančių seminarų bei susitikimų patirtimi. Aplinkraštyje pranešama taip pat apie judėjimo „Namų Bažnyčia“ plitimą tarp lietuvių šeimų. Liškiavoje vykusią „Namų Bažnyčios“ šeimų stovyklą inicijavo Vladyslav ir Teresa Bortkevič, ją vedė kun. Valdemar Širvinski. Pirmasis šio judėjimo lietuvių šeimų ratas yra įsikūręs Vilniuje. Švč. M. Marijos Ramintojos rektorate.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF pasitelkdama pandemijos metu dažnai sutinkamus įvaizdžius rašo „Apie dezinfekciją ir saviizoliaciją nuo nuodėmės“. Ji sako: „Labiausiai širdį dezinfekuojame Dievo žodžiu, <...> kuris myli net tada, kai dėl nuodėmės nuo Jo paties izoliuojamės – nes yra ištikimas“.

„Kauno dienos“ studija ir ELTA gimtadienio proga kalbino kardinolą Sigitą Tamkevičių. Pasak jo, „kova už laisvę neturi pabaigos, nes gyvename pasaulyje, kur viešpatauja „nuodėmės įstatymas“, o ten kur nuodėmė, visuomet reikės kovoti už tiesos žodį ir laisvę“. Ganytojas linkėjo, kad nešamas tiesos žodis nepritrūktų evangelinės meilės, nes tiesa be meilės laisvei nepasitarnauja.

Vyskupas Darius Trijonis kviečia jungtis į viešą FB grupę ir dalyvauti sekmadienį prasidedančiame projekte „Advento Dievo žodis“.

Šeštadienį Vilniuje prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Atlaidų temai parinktas Šv. Jono Pauliaus II herbo šūkis Totus tuus. Šiemet atlaidų pradžioje pakeltas jau šimtmetį nematytas puošnus Švč. Mergelės paveikslą dengiantis skydas. Sekmadienį prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kastantas Lukėnas

2020 lapkričio 15, 13:01