Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (lapkričio 1)

Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbta informacija primena tikintiesiems, kad šiemet dėl COVID-19 pandemijos per visą lapkritį pratęsiamas laikas, kai galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems.

Paskutinėmis spalio dienomis Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbtoje informacijoje atsižvelgiama į kai kurių savivaldybių dėl pandemijos įvedamas papildomas gyventojų apsaugos priemones; informacijoje pažymima, kad bažnyčios išlieka atviros bendruomeninei ir asmeninei maldai, o tikintieji bažnyčiose, parapijų namuose, katechezių ar susitikimų metu raginami laikytis visų apsaugos priemonių.

Bernardinai.lt skelbiamas pokalbis su teologu diakonu dr. Benu Ulevičium: jis liudija apie krikščionių privilegiją džiaugti net įsisiautėjus COVID-19 pandemijai. Jo pastebėjimu, šiandienos pasaulio tikrovė yra rėksmingesnė, agresyviau atakuojanti nei dvasinė patirtis: gyvename tikroje stimuliavimo priemonių perkrovoje. Dėl pandemijos grėsmės nors trumpam atsisakius menkaverčių išorinių dirgiklių tai gali mums padėti dvasiškai prablaivėti, ir patirti tikrą džiaugsmą.

Sudėtingų situacijų išvarginti žmonės neretai baimingai reaguoja apokaliptinėmis nuotaikomis ir mintimis apie pasaulio pabaigą. Teologas Benas Ulevičius siūlo prablaivinančią mintį: užuot laukus pasaulio pabaigos, reikėtų prisiminti, jog kiekvienas vakaras yra mano „mažoji pasaulio pabaiga“. Niekada nežinau, ar pabusiu kitą rytą. Baigdamas jis ragina nepasiduoti baimei, atjausti kitus žmones dėl jų reiškiamos baimės bei pykčio ir dovanoti jiems šviesos.

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF „Bernardinai.lt“ dienraštyje rašo „Apie palaiminimą krizėmis“. Pasak jos, sunkumų bijome dėl nesaugumo, nes nežinome, kuo jie baigsis, o taip pat dėl pastangų, kurių riekia iššūkiams spręsti. Tačiau krizės gali būti ir proga, galimybė – augti, perkainoti vertybes, daryti naujus pasirinkimus.

Lietuvoje jau trečius metus plačiau pažymima Reformacijos diena. „Bernardinai.lt“ dienraštyje kalbinamas filologas dr. Evaldas Švageris, užaugęs Lietuvos ir Latvijos pasienyje gyvuojančioje evangelikų liuteronų bendruomenėje; jisdalijasi mintimis apie tautinę ir konfesinę tapatybę.

Radijas XFM tęsia pasakojimų ciklą apie krikščioniškos, tiek katalikiškos, tiek protestantiškos, bažnytinės žiniasklaidos raidą per Nepriklausomybės trisdešimtmetį. Kęstutis Pulokas pasakoja apie ketvirtį amžiaus Vilniaus evangelikų liuteronų parapijoje leistą „Liuteronų balsą“, Klaipėdos krašte leistą „Keleivį“. Šiemet pradėtas leisti naujas reformatų ketvirtinis žurnalas „Reformatų žinia“.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie Klaipėdos krašto senąsias kapines: apie tai pasakoja KU docentė dr. Silva Pocytė. Pasak šios istorikės, Klaipėdos krašto gyventojos, šiame krašte galima priskaičiuoti apie tūkstantį senųjų kapinių, tačiau dalies jų dėl istorinių lūžių jau negalima rasti. Mokslininkė aiškina tenykščių antkapinių kryžių tradiciją ir teigia: „Kapinės – archyvas po atviru dangumi“.

Vėlinių išvakarėse žiniasklaidoje kasmet grįžtama prie mirusiųjų pagerbimo ir kapų tvarkymo temos, vis labiau pabrėžiami raginimai tausoti aplinką ir mažinti kapų lankytojų paliekamus atliekų kalnus.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pateikiama nuoroda į YouTube kanale įrašytą pokalbį, kuriame kardinolas Audrys J. Bačkis dalijasi asmeniniais atsiminimais apie popiežių Joną Paulių II. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centro iniciatyva rengiamas šv. Jonui Pauliui II skirtas pokalbių ciklas. Tai viena iš Seimo paskelbtų Šv. Jono Pauliaus II metų minėjimo iniciatyvų.

Penktadienį Vilniuje Prezidentūros kolonų salėje vyko tiesiogiai transliuota mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“. Ši konferencija yra viena iš Laisvos visuomenės instituto (LVI) „Renkuosi gyvybę“ iniciatyvų. Šiais metais prie jos prisijungė Krizinio nėštumo centras, Ateitininkų medicinos studentų korporacija „Gaja“, Studentai ateitininkai, Kolumbo riteriai, Vytauto Didžiojo universiteto Santuokos ir šeimos studijų centras.

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje pranešama apie Varšuvos arkivyskupijos pradedamą Angelų seserų vienuolijos sesers Vandos Boniševskos CSA (Wanda Boniszewska, 1907–2003) beatifikacijos procesą. Ši stigmas turėjusi vienuolė mistikė yra gyvenusi dabartinėje Lietuvos teritorijoje.

Žiniasklaidoje netyla diskusijos dėl dokumentiniame filme įmontuotų popiežiaus Pranciškaus žodžių. „Kauno dienos“ publikacijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas teigia: „Popiežius tikrai nekalba apie vienos lyties asmenų santuoką“. Kitoje „Kauno dienos“ publikacijoje teisininkas ir visuomenininkas Ramūnas Aušrotas atskleidžia, kaip popiežiaus žodžių interpretacijos tampa medijų suformuotomis žinutėmis.

LVI komentare teisininkė Kristina Zamarytė-Sakavičienė taip pat nagrinėja, ką reiškia popiežiaus žodžiai apie homoseksualiems žmonėms reikalingą teisinę apsaugą ir daro išvadą, aktualią Lietuvos politikų darbotvarkei: „Popiežius nepasisakė už partnerystės įstatymo projektą“.

Kauno arkivyskupija praneša apie arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimą: trečiadieniais gyvai arba internetu dalyvauti Mišiose Kauno arkikatedroje. Trečiadienių pamaldos skiriamos vis kitai žmonių grupei – jaunimui, šeimoms, socialiniame ar karitatyviniame darbe dirbantiems žmonėms bei jaunimo ugdytojams.

Praėjusį sekmadienį Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre buvo pristatytas vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius „Marija, globok Europą“.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje pranešama apie praėjusį sekmadienį atsinaujinusioje Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusią iškilmę: ten konsekruotas naujasis altorius.

Kastantas Lukėnas

2020 lapkričio 01, 10:11