Paieška

Katakombų sutarties atnaujinimas 2019 10 20 Katakombų sutarties atnaujinimas 2019 10 20 

Prieš 55 metus pasirašyta Katakombų sutartis

1965 m. lapkričio 16 d., likus trims savaitėms iki Vatikano II Susirinkimo uždarymo, kelios dešimtys jame dalyvavusių vyskupų nuvyko į Romos Domitilos katakombas, aukojo Mišias ir, joms pasibaigus, ant altoriaus pasirašė vadinamąją Katakombų sutartį – įsipareigojimą būti neturtinga ir tarnaujančia Bažnyčia, savo asmeniniame gyvenime ir ganytojų tarnystėje liudyti evangelinį neturtą.

Prieš penkis su puse dešimtmečio Romos katakombose pasirašytos sutarties preambulėje sakoma, kad Bažnyčios ganytojai nepakankamai laikosi evangelinio neturto, tad sutartį pasirašiusieji įsipareigojo keisti savo tarnystės stilių ir paragino tą patį daryti visus vyskupus ir kunigus.

Sutarties signatarai įsipareigojo gyventi taip, kaip gyvena jų vyskupijų tikinčiųjų dauguma, negyventi prabangiuose būstuose, nesirinkti brangių automobilių, maisto, aprangos, nenaudoti iš brangiųjų metalų – aukso ar sidabro – pagamintų vyskupiškųjų insignijų. Vyskupai pasiryžo atisakyti asmeninės kilnojamosios ir nekilnojamosios nuosavybės, netgi asmeninių banko sąskaitų, o visos bažnytinės nuosavybės valdymą patikėti kompetentingiems tikintiesiems pasauliečiams.

Vyskupai taip pat paprašė, kad nebūtų į juos žodžiu ar raštu kreipiamasi didybę ir galią išreiškiančiais eminencijos, ekscelencijos ar monsinjoro titulais, bet kad jie būtų vadinami evangeliniu tėvo vardu.

Sutartį pasirašiusieji taip pat įsipareigojo savo elgesyje ir bendravime su kitais vengti visko, kas atrodytų kaip privilegijų ir pirmenybės teikimas turtingiesiems ir galingiesiems, vengti pataikauti kitų tuštybei. Pasižadėjo visą savo laiką, protą, širdį ir visus savo sugebėjimus skirti ganytojiškai tarnystei žmonėms, ypatingai palaikyti pasauliečius, vienuolius, kunigus ir diakonus, kurie tarnauja vargstantiems žmonėms, remti labdaros organizacijas, siekti, kad turintieji politinę valdžią tarnautų teisingumui, lygybei ir harmoningam žmogaus ir visuomenės vystymuisi. Katakombų sutarties signatarai vyskupų kolegialumo dvasioje taip pat įsipareigojo, kad turtingesnių šalių vyskupijos rems neturtingų šalių bendruomenes.

Katakombų sutartis užbaigta pasižadėjimu grįžus į savo vyskupijas informuoti apie ją savo vyskupijų kunigus ir pasauliečius, raginti kunigus gyventi evangelinio neturto dvasia ir visų tikinčiųjų prašyti melstis, kad Bažnyčia būtų neturtinga ir tarnaujanti.

Sutartį pasirašė 40 vyskupų, kurių dauguma buvo Lotynų Amerikos vyskupijų ganytojai ir vyskupai misionieriai Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Tarp signatarų buvo devyni Europos vyskupai (iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos ir Prancūzijos).

Katakombų sutartis buvo simboliškai atnaujinta pernai Romoje vykstant Amazonijai skirtam Vyskupų sinodui. Dalis Sinodo tėvų sekmadienį, 2019 m. spalio 20 d., aukojo Mišias tose pačiose Romos Domitilos katakombose ir, kartodami Vatikano II Susirinkimo tėvų gestą, atnaujino įsipareigojimą ginti vargstančiuosius ir visada būti jų pusėje. (JM / VaticanNews)

2020 lapkričio 16, 14:01