Paieška

Dievo Motinos bazilika Nicoje Dievo Motinos bazilika Nicoje 

Prancūzų vyskupų susitikimo kontekstas: COVID-19 ir terorizmas

Lapkričio 3 dieną prasidėjo Prancūzijos katalikų vyskupų kasmetinis rudens susitikimas, kuris truks iki lapkričio 8 dienos. Jis vyksta nuotoliniu būdu. Programoje – diskusijos apie įvairius bažnytinio gyvenimo aspektus, kurioms neabejotinai įtaką padarys dabartinis kontekstas – COVID-19 epidemija ir spalio 29 dienos teroro aktas Nicoje.

Vėl draudžiamos bendruomeninės pamaldos

Būtent dėl epidemiologinės situacijos vyskupai negalėjo, kaip įprasta, susitikti Lurde, garsioje Dievo Motinos šventovėje Pirėnų papėdėje. Tačiau kiekvienos dienos darbotvarkėje numatytas nuotolinis susisiekimas su šventove ir bendras Rožinio maldos kalbėjimas.

Reimso arkivyskupas Eric de Moulins-Beaufort, Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, taip pat kreipėsi į Valstybės tarybą ir įteikė skundą dėl pamaldų draudimo. Skundas įteiktas visų vyskupų vardu, pasak jo, toks draudimas yra neproporcingas ir pažeidžia pamatinę religijos laisvę.

Galima priminti, kad spalio 29 dienos Prancūzijos vyriausybės dekretu nuo šio antradienio, lapkričio 3 dienos, maldos vietos gali būti atviros, tačiau jose vėl draudžiamos religinės pamaldos. Reimso arkivyskupas nurodo, kad pamaldos, gyvybiškai svarbios tikintiesiems, bažnyčiose vyko laikantis visų prevencinių nurodymų. Jų visiškas uždraudimas nėra proporcinga priemonė.

Paryžiaus arkivyskupijos interneto svetainėje nurodoma, kad laikantis spalio 29 dienos dekreto nurodymų, laidotuvėse gali dalyvauti iki 30 asmenų, tačiau be Mišių aukojimo. Santuokos ir krikšto sakramentų šventime gali dalyvauti ne daugiau kaip šeši asmenys. Mišios privalomai aukojamos už uždarų durų, jas leidžiama transliuoti internetu. Stabdoma daug parapijnių ir sielovadinių veiklų, kurios reikalauja tiesioginio kontakto, kaip kad katechezės parapijose.

Nicos bažnyčioje atliktas atsiteisimo aktas

Tarp prancūzų katalikų dar nenuslūgo spalio 29 dienos islamistinio teroro akto Nicoje sužadintos emocijos: jaunas tunisietis Dievo Motinos bazilikoje peiliu perrėžė šešiasdešimtmetės moters kaklą, vėliau mirtinai sužalojo 44 metų Nicoje gyvenančią brazilę ir 55 metų amžiaus bažnyčios zakristijoną. Jie tapo teroristo taikiniais vien dėl to, kad buvo krikščionys, kad tą akimirką buvo bažnyčioje. Atskubėjusios policijos pajėgos sunkiai sužeidė užpuoliką, tačiau jo sveikatos būklė šiuo metu stabilizuota ir prancūzų spauda rašo, kad netrukus jį rengiamasi apklausti.

Lapkričio 1 dienos vakare Nicos vyskupas André Marceau vadovavo atsiteisimo aktui bei Visų Šventųjų iškilmės Mišioms. Mišiose dalyvavo Nicos parapijų kunigai bei Dievo Motinos bazilikos parapijiečiai, taip pat kaimyninių Monako ir Marselio arkivyskupijų ganytojai. Atgailos pobūdžio atsiteisimo ir atitaisymo apeigos bažnyčiose vedamos tada, kai įvykdomi veiksmai, labai smarkiai pažeidžiantys ar išniekinantys bažnyčių prigimtį – būti Dievo meilės žmonėms ženklu ir vieta.  Žmogžudystė – vienas iš tokių veiksmų.

„Esame čia, kad patikėtume Dievui savo nerimą, skausmą, kančią, savo pasipriešinimo jausmą, negalėjimą suprasti ir ypač tam, kad prašytume stiprybės būti taikos žmonėmis“, – sakė vyskupas Marceau, prieš apšlakstydamas bazilikos sienas šventintu vandeniu, atsivertimo ir krikšte atgaivinančios Dievo meilės simboliu. Atsiteisimo apeigų metu vyskupas ir kunigai vilkėjo violetinės spalvos liturginiais rūbais. Ši spalva simbolizuoja atgailą ir yra naudojama liūdnomis progomis, kaip kad gedulingos Mišios. Po apeigų kunigai persirengė baltos spalvos liturginiais rūbais, derančiais Visų Šventųjų ir kitoms liturginių metų iškilmėms. Šventosiose Mišiose Nicos vyskupas atskirai paminėjo visas tris spalio 29 dienos teroro akto aukas.

Lapkričio 2 dienos krikščioniškam radijui RCF duotame interviu arkivyskupas Eric de Moulins-Beaufort, Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, pažymėjo, kad labai svarbu, jog prancūzų musulmonai atsiribotų nuo ekstremistinės ir ligotos politinio islamo formos, kuri pastaruoju metu sklinda pasaulyje. Arkivyskupas taip pat sakė, kad pyktis ar baimė yra natūralūs jausmai, tačiau nereikia leisti, kad jie nustelbtų visa kita. (RK / Vatican News)

2020 lapkričio 03, 13:57