Paieška

Peru kalėjimas Peru kalėjimas 

Peru Bažnyčia kuria internetinį kalėjimų pastoracijos tinklą

Mūsų kalėjimai yra tarsi tikros nusikalstamumo mokyklos, o ne socialinę reintegraciją ugdančios vietos, pareiškė Peru vyskupų konferencijos Socialinės veiklos komisijos sekretorius kun. Enrique Gonzales episkopato naujienų agentūrai ANCEP. Dvasininkas pasakojo apie kalėjimų pastoraciją pandemijos laikotarpiu. Kalėjimų pastoracijos tikslas – dvasiškai palydėti kalinius ir jų artimuosius.

Kunigas sakė, kad pandemijos varžtai nesukliudė kalėjimų kapelionams ir savanoriams lankytis kalinimo vietose ir suteikti dvasinę paramą nuteistiesiems. Pasak kunigo, jie pandemijos laikotarpiu kenčia dvigubai: dėl atimtos laisvės ir atskyrimo nuo artimųjų. Kun. E. Gonzales pasakojo apie perpildytus kalėjimus, prastą jų priežiūrą, nepagarbų elgesį su kaliniais ir neigiamą visuomenės nusistatymą kalėjimo vietų atžvilgiu.

Paplitus koronavirusui padėtis dar labiau pablogėjo. Pasak dvasininko, dėl nesugebėjimo atsiliepti į naujus poreikius kaliniai tapo dar labiau pažeidžiami. Jis patikino, jog užsikrėtimų COVID-19 skaičius Peru kalėjimuose labai didelis, uždrausta artimiesiems lankyti belaisvius, perduoti maistą ir medikamentus. Bet kalinių pastoracijos darbuotojai nepasidavė, sugebėjo naujais būdais dvasiškai palydėti kalinius. Uždrausta aukoti Mišias kalėjimuose, bet pastoracijos darbuotojų sumanumo dėka nenutrūko malda ir dvasinis palydėjimas, be to, jie kaliniams dalija medikamentus ir veido kaukes.

Dvasininkas taip pat papasakojo apie kuriamą naują nacionalinį internetinį kalėjimų pastoracijos tinklą, kuriam vadovauja Jorge Izaguirre, Čiukibamba prelatūros vyskupas, Peru vyskupų konferencijos Socialinės veiklos komisijos pirmininkas. Pirmuosiuose internetiniuose posėdžiuose kalėjimų pastoracijos atstovai iš visų krašto vyskupijų susipažino su padėtimi ir derino uždavinius.

Peru neseniai nuspręsta išlaisvinti nusilpusius ir pažeidžiamiausius kalinius. Kun. Enrique Gonzales apgailestavo, kad mirė daug naujo potvarkio įsigaliojimo nesulaukusių sergančių brolių ir seserų kalinių, tačiau patikino, jog kalėjimų pastoracijos darbuotojai ryžtingai sieks, kad potvarkis būtų įgyvendintas. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 04, 14:38