Paieška

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų pirmininkai Europos Sąjungos vyskupų konferencijų pirmininkai 

Pandemijos krizė – proga dvasiniam Europos atsivertimui

Katalikų Bažnyčios Europos Sąjungoje vyskupų konferencijų pirmininkai paskelbė vilties ir solidarumo žinią Europos institucijoms ir valstybėms skausmingu ir neaiškiu COVID-19 pandemijos paženklintu istoriniu laikotarpiu. „Siekiame visuotinės brolybės, kuri nieko neatmestų“, – parašė Europos ganytojai lapkričio 18 dieną paskelbtoje žinioje.

Vyskupai žinioje pagrindinį dėmesį skyrė kovai su COVID-19 ir bendroms pastangoms užtikrinti lygų, teisingą ir žmogaus asmenį gerbiantį gydymą. Solidarumas reiškia ko nors darymą kartu, atsivėrimą visų integravimui, ypač esančiųjų paribiuose. Šia prasme, kai tik bus COVID–19 vakcina, jį turi būti prieinama visiems, parašė vyskupai.

Bendroms pastangoms sukurti geresnę ateitį žemyne ir visame pasaulyje reikalingos radikalios permainos. Šioji pandemijos krizė – tai proga dvasiniam Europos atsivertimui. Reikia permąstyti ir pertvarkyti dabartinį globalizavimo modelį taip, kad būtų gerbiama aplinka, atvirumas gyvybei, rūpinimasis šeima, socialinė lygybė, darbininkų orumas ir ateities kartų teisės, parašė vyskupai. „Viliamės, kad krizė padarys mus stipresnius, išmintingesnius, vieningesnius, vykdančius solidarumą, besirūpinančius bendrais namais, kad Europos žemynas visą pasaulį sužadins didesnei brolybei, teisingumui, taikai ir lygybei.“

Europos vyskupai užtikrino, kad parems visas iniciatyvas, kuriomis ugdomos autentiškos Europos vertybės. Pamatinės Europos Sąjungos vertybės – solidarumas, laisvė, žmogaus teisių neliečiamumas, demokratija, teisinė valstybė, vienybė ir gynyba, pagarba žmogaus teisėms žemynui laidavo taiką ir gerovę, priminė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų pirmininkai.

Katalikų Bažnyčia su seseriškomis Bažnyčiomis ir krikščionių bendruomenėmis, kitų religinių tradicijų atstovais ir geros valios žmonėmis trokšta visuotinės brolybės, kuri nieko neatmestų.

Mūsų tikėjimas mus kviečia, kad, išėję iš savęs, kitame – ypač kenčiančiuosiuose ir esančiuose paribiuose – pamatytume mūsų brolį ir seserį ir būtume pasirengę už juos atiduoti savo gyvybes.

Katalikų bažnyčios Europos Sąjungoje vilties ir solidarumo žinią Europos institucijoms ir valstybėms pasirašė dvidešimt penki Europos Sąjungos vyskupų konferencijų pirmininkai, tarp signatarų yra ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Linas Grušas. (SAK / Vatican news)

2020 lapkričio 18, 11:04