Paieška

Raúl Eduardo Vela Chiriboga Raúl Eduardo Vela Chiriboga 

Mirė kardinolas R. E. Vela, buvęs Ekvadoro primas

Raul Eduardo Vela Chiriboga, 2010 m. Benedikto XVI paskirtas kardinolu, dalyvavo popiežių Pranciškų išrinkusioje konklavoje.

86 metų Kito arkivyskupas emeritas kardinolas R. E. Vela mirė sekmadienį, lapkričio 15 dieną, pranešė Ekvadoro vyskupų konferencija, paprašiusi Ekvadoro tikinčiuosius malda palydėti mirusį ganytoją, „šaunųjį ir ištikimąjį Viešpaties tarną“ (plg. Mt 25, 23).

1957 m. R. E. Vela Chiriboga buvo įšventintas kunigu, 1972 m. išrinktas Gvajakilio vyskupu augziliaru bei Ekvadoro vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi, 1975 m. – Asogeso vyskupu, 1989 m. – Ekvadoro kariuomenės ordinaru, 2003 m. – Kito arkivyskupu metropolitu ir Bažnyčios Ekvadore primu. 2010 m., po septynerių tarnystės metų, dėl amžiaus pasitraukė iš pareigų ir netrukus po to buvo popiežiaus Benedikto XVI paskirtas kardinolu.

Kardinolas R. E. Vela vyskupystės laikotarpiu vykdė daugelį kitų jam pavestų atsakingų pareigų: dalyvavo III Lotynų Amerikos žemyno vyskupų generalinėje konferencijoje Puebloje (Meksika), buvo Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybos narys, Ekvadoro episkopato socialinės pastoracijos ir liturginės komisijos pirmininkas. Kardinolas 1994 m. Romoje dalyvavo Vyskupų sinode apie pašvęstąjį gyvenimą, 2000 m. Ekvadore išrinktas fondo „Mišios už Ekvadoro kunigus“ pirmininku. Fondo tikslas – sukauptas Mišių intencijų aukas paskirstyti nepasiturinčių parapijų dvasininkams. Kardinolas ypač daug darbavosi jaunimo ugdymo sferoje, įsteigė Fatimos kolegiją moksleiviams, pradėjo jaunimo ugdymo projektą visose Kito arkivyskupijos parapijose.

2015 metais popiežius Pranciškus kardinolą R. E. Vela Chiriboga, Kito arkivyskupą emeritą, paskyrė savo ypatinguoju delegatu į X-jį Peru nacionalinį Eucharistinį kongresą.

Raul Eduardo Vela Chiriboga buvo penktas kardinolas iš Ekvadoro Bažnyčios istorijoje ir vienintelis ekvadorietis dabartinės kardinolų kolegijos narys. Šiuo metu ją sudaro iš viso 216 kardinolų. Galimų konklavos dalyvių šiuo metu yra 119. Po lapkričio 28 dieną vyksiančios konsistorijos jų bus 128. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 16, 13:18