Paieška

Kardinolas Henrykas Gulbinowiczius Kardinolas Henrykas Gulbinowiczius 

Mirė kardinolas Henrykas Gulbinowiczius

Pirmadienį, lapkričio 16 d., mirė Vroclavo arkivyskupas emeritas kardinolas Henrykas Gulbinowiczius, neseniai Šventojo Sosto nubaustas už nepilnamečio išnaudojimą ir kitus praeityje padarytus nusikaltimus.

Henrykas Gulbinowiczius gimė 1923 m. Šukiškėse, Vilniaus vyskupijoje. 1944 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1950 m. Balstogėje, Lenkijoje, ir buvo įšventintas kunigu. Nuo 1959 m. kunigas H. Gulbinowiczius dėstė Olštino kunigų seminarijoje, keletą metų buvo jos rektorius. 1970 m. jis buvo paskirtas Lenkijos ribose buvusios Vilniaus arkivyskupijos dalies apaštališkuoju administratoriumi Balstogėje, 1975 m. – tapo Vroclavo arkivyskupu, o 1985 m. – kardinolu. Vroclavo arkivyskupijai jis vadovavo iki 2004 m.

Šių metų lapkričio 6 d. apaštališkoji nunciatūra Lenkijoje paskelbė, kad Šventasis Sostas, ištyręs Vroclavo arkivyskupui emeritui kardinolui Henrykui Gulbinowicziui iškeltus kaltinimus dėl nepilnamečio asmens seksualinio išnaudojimo bei kitų nusikaltimų, jį pripažino kaltu, uždraudė jam bet kokią viešąją dvasininko veiklą, atėmė teisę dėvėti vyskupo insignijas bei privilegiją būti laidojamam katedroje. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 16, 13:40