Paieška

Br. Marco Luzzago Br. Marco Luzzago 

Maltos Ordinas išsirinko naują vadovą

Romoje sekmadienį, lapkričio 8 d., išrinktas naujas Maltos Ordino vadovas. Ordino valstybės taryba einančiuoju Didžiojo magistro pareigas išrinko br. Marco Luzzago, kilusį iš Brešios. Maltos ordinas – suverenus tarptautinės teisės subjektas – palaiko diplomatinius ryšius su 110 valstybių, tarp kurių yra ir Lietuva, kartu tai yra Katalikų Bažnyčios vienuolija, tarnaujanti vargšams ir ligoniams visame pasaulyje.

70 metų amžiaus br. Marco Luzzago, popiežiaus šv. Pauliaus VI giminaitis, išrinktas Maltos Ordino vadovu vietoj balandžio 29 dieną mirusio Ordino Didžiojo magistro Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Einančiajam Didžiojo magistro pareigas suteiktos visos Didžiojo magistro teisės vadovauti Ordinui vienerius metus, kuriems baigiantis bus sušaukti naujojo Didžiojo magistro rinkimai. Dar prieš tai laikinasis vadovas turės užbaigti Didžiojo magistro Giacomo dalla Torre pradėtą Ordino konstitucijos reformą.

Naujasis Maltos Ordino vadovas br. Marco Luzzago 1975 m. įstojo į Ordiną Italijoje ir 2003 metais davė iškilmingą vienuolinę priesaiką.  Tuoj pat po išrinkimo Ordino vadovu jis prisiekė jį išrinkusios Ordino valstybės tarybos ir Popiežiaus delegato, paskirtojo kardinolo Silvano Tomasi, akivaizdoje.

Rinkimuose Ordino magistro rūmuose Romoje lapkričio 7–8 dienomis dalyvavo 44 iš 56 Ordino valstybės tarybos narių iš Argentinos, Peru, Jungtinių Valstijų, Libano, Prancūzijos, Švedijos, Austrijos, Vokietijos, Olandijos, Ispanijos, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Šveicarijos, Maltos ir Italijos.

Apie įvykusius rinkimus Maltos Ordinas pranešė popiežiui Pranciškui, Ordino prioratams ir jų padaliniams bei nacionalinėms Maltos Ordino asociacijoms visame pasaulyje, taip pat 110 valstybių, su kuriomis Maltos Ordinas palaiko diplomatinius ryšius. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 09, 13:36