Paieška

Pasaulinės vargstančiųjų dienos pietūs 2017 m. Pasaulinės vargstančiųjų dienos pietūs 2017 m. 

Lapkričio 15-oji – Pasaulinė vargstančiųjų diena

Sekmadienį, lapkričio 15-ąją, bus minima popiežiaus Pranciškaus prieš ketverius metus įvesta Pasaulinė vargstančiųjų diena. Jos programą Romoje ketvirtadienio rytą vykusioje virtualioje spaudos konferencijoje pristatė Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos primininkas arkivyskupas Salvatore Fisichella.

Pasaulinė vargstančiųjų diena bus minima jau ketvirtą kartą. Šių metų birželio 13-ąją, šv. Antano Paduviečio šventės dieną, buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės Pasaulinės vargstančiųjų sienos proga, kurios tema – Biblijos raginimas „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32). Šiemet COVID-19 pandemijos sąlygomis minint Pasaulinę vargstančiųjų dieną popiežius ragina ištiesti ranką dėl dabartinės krizės pasekmių labiausiai kenčiantiems žmonėms. Prieš pereidamas prie konkrečių iniciatyvų, numatytų šiemetinės Pasaulinės vargstančių dienos proga, arkivyskupas pacitavo paties popiežiaus laiško ištrauką, paaiškinančią šiemetinės dienos temos pasirinkimą. „Ištiesti ranką – tai ženklas, tiesiogiai bylojantis apie artumą, solidarumą ir meilę. Kiek daug ištiestų rankų galėjome matyti pastaraisiais mėnesiais, kai visas pasaulis buvo apniktas skausmą ir mirtį, nusivylimą ir sumaištį nešančio viruso! Ištiesta ranka gydytojo... slaugytojos ar slaugytojo... administracijos darbuotojo... vaistininko... kunigo... savanorio... ištiestos rankos vyrų bei moterų, besidarbuojančių, kad būtų užtikrintos būtinos paslaugos ir saugumas. Galėtume išvardyti daugybę kitų ištiestų rankų – iš to susidarytų gerų darbų litanija. Visos tos rankos atsilaikė prieš užkratą ir baimę, teikė paramą ir paguodą“ (6). „Dabar tinkamas laikas vėl pajusti, kad mums reikia vienam kito, kad esame atsakingi už kitus ir pasaulį“ (7).

Šiemetinės Pasaulinės vargstančių dienos svarbiausias šventinis įvykis bus popiežiaus Pranciškaus aukojamos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Mišių pradžia – 10 val. Romos  (11 val. Lietuvos) laiku. Mišios bus transliuojamos visais Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos kanalais (taip pat per portalą Vatican News). Mišiose bazilikoje dalyvaus tik 100 asmenų, atstovaujančių vargstantiesiems, juos globojančių struktūrų darbuotojams ir savanoriams, labdaros rėmėjams. Mišių skaitinius skaitys kelių Romose karitatyvinių institucijų globotiniai.

Dėl pandemijos šiemet atsisakyta kitų dviejų tradicinių praėjusių kelerių metų Pasaulinių vargstančiųjų dienų iniciatyvų: Šv. Petro aikštėje nebus mobilios ambulatorijos, kurioje kitais metais vargstantieji galėjo pasitikrinti sveikatą; nebus ir tradicinių popiežiaus pietų su vargstančiaisiais Vatikano audiencijų salėje. Tačiau nenutrauks veiklos prie Šv. Petro kolonados veikianti nedidelė Romos benamius aptarnaujanti ambulatorija, kurioje dabar bus galima atlikti ir COVID-19 testą.

Arkivyskupas Salvatore Fisichella taip pat padėkojo supermarketų tinklams, maisto gamintojams ir bankams bei draudimo bendrovėms, kurios šiemetinės Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga paaukojo maisto produktų, kurie bus išdalinti vargstantiesiems Romos mieste, finansavo medicinos priemonių ir apsauginių kaukių įsigijimą, kuriomis bus aprūpinti Romos benamiai, taip pat kai kurios miesto periferijų mokyklos.

Šiemet lapkričio 15-ąją minima Pasaulinė vargstančiųjų diena bus jau ketvirtoji nuo šio kasmetinio minėjimo įvedimo. Apie šios dienos įvedimą į kasmetinių Bažnyčios minėjimų kalendorių popiežius Pranciškus pranešė 2016 m. lapkričio 20 d., Gailestingumo jubiliejaus metų uždarymo proga paskelbtame apaštališkajame laiške „Misericordia et misera“, ir nurodė, kad ši diena būtų kasmet minima priešpaskutinį liturginių metų sekmadienį.

Prieš ketverius metus savo apaštališkajame laiške popiežius rašė: „(Užbaigiant Gailestingumo metus) į galvą atėjo mintis, kad kaip dar vieną konkretų šių ypatingųjų Šventųjų metų ženklą visoje Bažnyčioje 33-ąjį eilinio laiko sekmadienį reikėtų švęsti Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Tai leistų tinkamai pasirengti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, susitapatinusio su mažutėliais bei vargdieniais ir teisiančio mus pagal gailestingumo darbus, iškilmei. Ši diena padėtų bendruomenėms ir kiekvienam pakrikštytajam apmąstyti tai, kad neturtas yra Evangelijos šerdis ir nebus nei teisingumo, nei socialinės taikos tol, kol prie mūsų namų durų gulės Lozorius.“ (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 12, 13:45