Paieška

Palaimintasis Michael McGivney Palaimintasis Michael McGivney 

Kolumbo riterių įkūrėjas – palaimintasis

Šeštadienį, spalio 31-ąją, buvo paskelbtas palaimintuoju Kolumbo riterių – visame pasaulyje žinomos labdaringos katalikų vyrų asociacijos – įkūrėjas kunigas Michaelas McGivney. Hartforde, Konektikuto valstijoje, vykusioms beatifikacijos Mišioms popiežiaus Pranciškaus vardu vadovavo Niuarko arkivyskupas kardinolas Josephas Williamas Tobinas.

Michaelas McGivney gimė 1852 m. JAV Konektikuto valstijos airių imigrantų šeimoje. Baigęs Baltimorės kunigų seminariją, 1877 m. buvo įšventintas į kunigus. Tarnavo parapijų sielovadoje, taip pat ligoninėse ir kalėjimuose. 1882 m. jis įkūrė Kolumbo riterių asociaciją, kurios vienas tikslų buvo remti šeimas, netekusias pajamų dėl pragyvenimą užtikrinusio šeimos tėvo mirties. Organizacijos pavadinimas, primenantis, kad Ameriką atrado katalikas Kristupas Kolumbas, turėjo įkvėpti Amerikos katalikus drąsiau reikštis visuomenės gyvenime. Kunigas Michaelas McGivney mirė sulaukęs tik 48 metų, nesuspėjęs pamatyti, kiek daug nuveiks jo įkurta Kolumbo riterių asociacija. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Organizacijai priklauso beveik 2 mln. narių. Kolumbo riteriai veikia Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Pietų Korėjoje, Filipinuose, kai kuriose Europos šalyse, nuo 2013 m. – ir Lietuvoje. 

Kunigas Michaelas McGivney buvo tiltų statytojas, jis vengė sienų, sakė beatifikacijos Mišioms popiežiaus Pranciškaus vardu vadovavęs Niuarko arkivyskupas kardinolas J. W. Tobinas. Naujasis palaimintasis visų pirma yra visų sielovadininkų, susirūpinusių savo tikinčiųjų likimu, globėjas. Kardinolas paminėjo, kad Michaelas McGivney, prieš pradėdamas studijas kunigų seminarijoje, yra dirbęs gamykloje, kur savo akimis matė darbo žmonių sunkumus. Dėl to jis buvo ganytojas, „kvepiantis avimis“, kaip mėgsta sakyti popiežius Pranciškus. Beatifikacijos apeigų pabaigoje buvo atkreiptas dėmesys ir į reikšmingą sutapimą, kad šio kunigo beatifikacija vyksta tą patį mėnesį, kurį buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus enciklika apie brolystę ir socialinę draugystę „Fratelli tutti“. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 02, 12:00