Paieška

Popiežius Pranciškus ir kardinolas Luis Antonio Tagle Popiežius Pranciškus ir kardinolas Luis Antonio Tagle 

Kardinolo L. A.Tagle mintys apie „Fratelli tutti“

Kardinolas Luis Antonio Tagle internetiniame seminare ketvirtadienį, lapkričio 12 dieną, pristatė popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“. Jis paragino tikinčiuosius perskaityti visą encikliką, kad suprastų, kaip reikia mylėti artimą konkrečiai, visuotinai ir be šališkumo.

Internetinį seminarą apie „Fratelli tutti“ surengė Caritas internationalis organizacija, iš Filipinų kilęs kardinolas L. A.Tagle yra jos pirmininkas. Virtualaus susitikimo tema: „Ką reiškia „Fratelli tutti“ Caritas veiklai“. Seminare siekta geriau suprasti, kokiu būdu popiežiaus enciklika gali konkrečiai pasitarnauti bendruomenėms visame pasaulyje.

Popiežius enciklikoje „Fratelli tutti“ naujai pristato kai kurias savo mintis, atsiliepdamas į dabartines uždaro pasaulio sąlygas. Jis tai daro remdamasis labai turtinga bibline tradicija ir Bažnyčios dogminiu, moraliniu ir socialiniu mokymu. Įsiklausykime į šiuos išsamius popiežiaus apmąstymus, paragino kardinolas L. A. Tagle.

Mūsų pasaulis kenčia, matome daug meilės stokos ženklų. Matome reiškinius, liudijančius, kad pasaulis vis labiau užsidaro savyje. Uždarame pasaulyje kenčiame visi, tačiau labiausiai kenčia vargstantieji. Jie užmirštami, apleidžiami, išmetami. Pasaulio užsidarymo pasekmės mums turėtų kelti nerimą, pareiškė kardinolas L. A. Tagle, nes, pasak jo, tai pasekmės visai žmonijai, jos ateičiai ir kūrinijai.

Kardinolas aptarė du pagrindinius Pranciškaus enciklikos elementus: visuotinę meilę ir susikimo kultūrą. Enciklikoje „Fratelli tutti“ kalbama apie visuotinę meilę, nes tai būdas, kuriuo Dievas myli. Dievas myli visus. Šią meilę paliudijo Jėzus. Jis visus mylėjo, ypač tuos, kuriuos visuomenė laikė nevertais meilės, atstumtaisiais. Apie tai sužinome iš palyginimo apie gerąjį samarietį, kuris paliudija visuotinę meilę svetimšaliui.

Antrasis elementas yra susitikimo kultūra. Meilės visuotinumas galimas tik tuomet, jei jį lydi susitikimas ir konkretumas. Popiežius tvirtina, kad palaikant dialogą reikia gerai žinoti savo tapatybę, kad ji nebūtų paneigta, kad religinė tapatybė būtų išsaugota ir būtų galima atsiverti tarpreliginiam dialogui. Pasak kardinolo, panašiai kiekviena valstybė gali kurti savo politines sistemas, vadovautis savo įsitikinimais, tačiau nacionalinė politika turi vesti link artimo meilės įkvėptos politikos tarptautiniuose santykiuose.

Reikia manyti, kad susitikimo kultūra ir skirtingų kultūrų susitikimai leis surasti geresnį būdą kurti politiką, tvarkyti ekonomiką, geresnį būdą kurti kultūrų draugystę ir spręsti konfliktus. Visa tai turėtų vesti prie bendrojo gėrio – visų gėrio, gėrio, kuris būtų naudingas ir kiekvienam individui, samprotavo internetiniame seminare kardinolas Tagle.

Jis paminėjo, ko Caritas gali pasimokyti iš enciklikos „Fratelli tutti“. Pasak kardinolo L. A. Tagle, galime atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimą būdami dėmesingi visiems uždarų širdžių, minčių, taip pat teritorijų ir kultūrų ženklams. Tai kartais sunkiai atpažįstami ženklai, patikino kardinolas, tačiau „Fratelli tutti“ kreipiasi į mus, kad atvertume akis, būtume jautrūs ir suprastume pavojų visuotiniam atvirumui. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 14, 11:00