Paieška

Felipe Arizmendi, San Cristóbal de las Casas vyskupas emeritas Felipe Arizmendi, San Cristóbal de las Casas vyskupas emeritas 

Kardinolas iš Meksikos F. Arizmendi

Du iš trylikos naujų kardinolų dėl pandemijos negalės asmeniškai dalyvauti kardinoliškų insignijų – raudono bireto, žiedo ir skyrimo pergamento – įteikimo ceremonijoje šeštadienį, lapkričio 28 dieną. Tačiau abu konsistorijoje nedalyvausiantys vyskupai – Brunėjaus apaštališkasis vikaras Cornelius Sim ir Filipinų Kapizo arkivyskupas Jose Advincula – popiežiaus vadovausimos konsistorijos eigą galės sekti nuotoliniu būdu. Kardinoliškąsias insignijas jiems vėliau įteiks popiežiaus pasiuntiniai.

Kai kurie būsimi kardinolai jau atvyko į Romą, kad galėtų atlikti privalomą dešimties dienų karantiną. Vienas jų – vyskupas iš Meksikos, San Cristobal de las Casas emeritas Felipe Arizmendi Esquivel, 2000 metais perėmęs vadovavimą piečiausiai Meksikoje vyskupijai iš savo garsaus pirmtako, čiabuvių teisių gynėjo vyskupo Samuelio Ruizo Garcia.

Vyskupas Arizmendi pasakojo, kad atvykęs į Vatikaną atliko COVID-19 testą, kuris buvo neigiamas, ir jis galėjo apsigyventi Šv. Mortos svečių namuose, kuriuose taip pat gyvena popiežius Pranciškus ir daugelis Romos kurijoje tarnaujančių dvasininkų „Negalime išeiti iš kambario, vaikštinėtis koridoriais, negalime užeiti į koplyčią ar išeiti į lauką. Pavalgome kambaryje, tačiau praėjus karantinui galėsime užeiti į Šv. Petro baziliką ir kitas vietas Vatikane“, – pasakojo portalui „Religion Digital“ būsimais kardinolas.

Vyskupą Felipe Arizmendi Esquivelį amžininkai vadina socialiai pažangiu ir teologiškai konservatyviu ganytoju, uoliai atsidėjusiu indėnų gerovei. Dar prieš pasitraukdamas iš ganytojo pareigų vyskupas pranešė apie rengiamą Mišiolą ir Šventąjį Raštą vietinių genčių kalbama nahuatilių kalba, kuri kartais vadinama actekų kalba. Įvairiomis šios kalbos tarmėmis kalba apie 1,5 milijono žmonių ir dauguma vyskupijos gyventojų. Nahuatilių kalbai Meksikoje pripažintas oficialios kalbos statusas. Vyskupas F. Arizmendi, norėdamas paliudyti savo artumą čiabuvių tautoms, dažniausiai dėvi jį labai ryškiai išskiriančią margą mitrą.

Būsimasis kardinolas pasakė, kad kardinolystė yra suteikiama ne tiek jam, kiek Meksikos ir ypač Čiapas valstijos čiabuvių tautoms, gyvenančioms vienoje iš seniausių Meksikos vyskupijų (San Cristobal de Las Casas vyskupija įsteigta 1539 m.), kuri taip pat yra paribio vyskupija, esanti prie pat Meksikos valstybinės sienos su Gvatemala.

Popiežius Pranciškus 2016 metais lankėsi San Cristobal de Las Casas vyskupijoje, susitiko su vyskupu Arizmendi, savo akimis pamatė, ką šiai vietinei Bažnyčiai reiškia puoselėti savo indėnišką tapatybę. Evangelijos įkultūrinimas į vietines kultūras yra ilgalaikis procesas, pareiškė vyskupas italų katalikų portalui SIR. Apie vietinės Bažnyčios rūpesčius jis dalijasi savaitiniame biuletenyje, kurį reguliariai skelbia Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų taryba.

Pasak būsimo kardinolo Felipe Arizmendi Esquivelio, San Cristobal de las Casas vyskupo emerito, Bažnyčios įkultūrinimas yra evangelinis siuntimas, nes Amžinojo Tėvo žodis įsikūnijo paribių kultūroje (Nazarete) ir kalboje (aramėjų). O tai reiškia, kad čiabuvių tautoms reikia suteikti joms priklausančią vietą Bažnyčioje. (SAK / Vatican news)

2020 lapkričio 25, 13:43