Paieška

Vašingtono arkivyskupas Wilton D. Gregory Vašingtono arkivyskupas Wilton D. Gregory 

JAV vyskupai: kovojant su pedofilija – klausytis nukentėjusiųjų

Pirmadienį, lapkričio 16 dieną, prasidėjo JAV vyskupų plenarinė asamblėja, dėl pandemijos vykstanti virtualiu būdu. Pandemijos sukelta krizė yra bene svarbiausia asamblėjos tema – „COVID-19 yra kur kas daugiau, nei sveikatos krizė“, – asamblėjos atidarymo kalboje sakė vyskupų konferencijos pirmininkas Jose H. Gomezas, Los Andželo arkivyskupas, tačiau Amerikos katalikų ganytojai jau pirmąją asamblėjos dieną į dienotvarkę įrašė papildomą punktą apie Vatikano prieš savaitę paskelbtą atskaitą dėl 2018 metais popiežiaus iš kunigų luomo pašalinto buvusio kardinolo Theodore’o Edgaro McCarricko. Ataskaitą atskiru pareiškimu pakomentavo Vašingtono ordinaras arkivyskupas Wilton D Gregory.

Kova su pedofilija visuomet turi prasidėti klausantis nukentėjusiųjų

JAV episkopato pirmininkas arkivyskupas J. H. Gomezas išsakė gilų liūdesį dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų patirtų kančių patyrus dvasininkų seksualinį išnaudojimą, meldė, kad nukentėjusieji pasveiktų ir atrastų gyvenimo viltį, užtikrino, jog JAV katalikų episkopatas darys viską, kad nepilnamečiai ir pažeidžiami suaugusieji Bažnyčioje būtų saugūs ir kad būtų išgydyta sunki išnaudojimų žaizda.

JAV katalikų ganytojai pripažino, jog Bažnyčia per ilgai buvo užmerkusi akis dvasininkų daromoms išnaudojimo nuodėmėms, nekreipė dėmesio į skundus. Vyskupai padėkojo aukoms, išdrįsusioms atskleisti patirtą išnaudojimą. Vyskupai konstatavo, kad Amerikos Bažnyčia jau daug nuveikė, kad išnaudojimai nesikartotų, jie tai daro drąsinami popiežiaus Pranciškaus. Vyskupai pridūrė, jog kova su pedofilija visuomet turi prasidėti klausantis nukentėjusiųjų.

Vašingtono arkivyskupas Wilton D. Gregory: pažeistas Bažnyčios integralumas

JAV vyskupų diskusijoje su kitais Bažnyčios hierarchais dalyvauja iš dvasininkų pašalinto buvusio Vašingtono arkivyskupo ir kardinolo Theodore’o E. McCarricko įpėdinį arkivyskupo soste 2019 metais pakeitęs arkivyskupas metropolitas Wilton D. Gregory, kuris, kaip žinoma, lapkričio 28 d. bus paskirtas kardinolu. Jis paskelbė laišką, kuriame Vatikano ataskaitą apie McCarricko bylą pavadino „tragiška kronika“.

W. D. Gregory ataskaitą skaitė norėdamas sužinoti apie McCarricko niekšybes Vašingtono arkivyskupijoje ir kitose vyskupijose, tačiau suprato, kad tai yra „tragiška kronika“ nesuvokiamų žmogaus asmens pažeidimų ir skausmo, kurį labai daug žmonių patyrė dėl kitus apgaudinėjančio vyro, vaidinusio, kad nori jiems geriausio, kai iš tiesų to siekė tik sau. Be to, šioji ataskaita kalba ir apie Bažnyčios lyderius, kurie priimdami šventimus pasižadėjo dangiškajam Tėvui, kad visuomet skirs didžiausią dėmesį Jį tikintiems, tačiau visiškai nesugebėjo tinkamai įvertini to, ką žinojo apie šį žmogų.

Vašingtono arkivyskupas Wilton D. Gregory prašė Vatikano ataskaitą skaityti nukentėjusiųjų ir jų artimųjų akimis. Ji kalba apie tamsiuosius Bažnyčios kampus, dėl kurių galima tik gėdytis ir pykti. Ji į dienos šviesą iškėlė tam tikrą nusistatymą, kuris per dažnai ne tarnavo Bažnyčiai, o jai kenkė. Ir tai buvo daugiau nei tik dėl vieno puolusio dvasininko amoralus elgesys. Į vadovaujančius postus paskirtieji pernelyg dažnai nesugebėjo suprasti, pripažinti, atsiliepti ir išvengti nekaltiems tikintiesiems, tiek suaugusiems, tiek nepilnamečiams, daromos skriaudos.

Arkivyskupas padrąsino nuo dvasininkų nukentėjusiuosius nebijoti paviešinti Katalikų Bažnyčios vardu vykdomo blogio, prisiminė, jog popiežius jau įvedė procedūras, kaip atskleisti tiesą apie dvasininkų ir hierarchų daromą blogį. Jis sielojosi dėl Bažnyčios integralumui iškilusių iššūkių, pripažino, jog tam reikia laiko, skaidrumo, atgailos, įsipareigojimo, maldos, susitaikinimo, nuoširdumo ir nuolankumo.

Vašingtono arkivyskupas metropolitas Wilton D. Gregory pareiškime nuolankiai prašė Dievo gailestingumo sau ir broliams vyskupams, meldė Viešpaties malonės visiems, kurie per dažnai patyrė tikėjimo išbandymus dėl nuodėmių darbais ir apsileidimais. Arkivyskupas laišką užbaigė išpažinties Gailesčio malda:

„Mano Dieve, iš visos širdies gailiuosi dėl visų savo nuodėmių ir bjauriuosi jomis, nes nusidėdamas ne tik nusipelniau Tavo teisingų bausmių, bet ir įžeidžiau Tave, aukščiausiąjį Gėrį, vertą mylėti labiau už viską. Todėl, Tavo malonės padedamas, tvirtai ryžtuosi daugiau nebenusidėti, ateityje vengdamas netgi tokių progų.“ (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 17, 15:27