Paieška

Ispanijoje malda už nuo COVID-19 mirusius pašvęstuosius

Lapkričio 21-oji, liturginis Švč. Mergelės Marijos paaukojimo minėjimas, tebūna proga vienytis maldoje ir su padėka atminti visus pašvęstuosius, moteris ir vyrus, kurie per pastaruosius mėnesius mirė nuo COVID-19.

Tokiu kvietimu į visos Ispanijos tikinčiuosius kreipėsi Ispanijos vyskupų konferencijos pašvęstojo gyvenimo komisija. Kvietime, kurį savo interneto svetainėje paskelbė Ispanijos episkopatas, pažymima, kad Mergelė Marija yra pasiaukojimo dvasiniam gyvenimui pavyzdys kiekvienai pašvęstajai sielai.

Ispanijos pašvęstųjų konferencija „Confer“ paskelbė, kad iki rugsėjo pabaigos gautos žinios apie 391 pašvęstųjų mirtis nuo pandemijos pradžios. Ispanijoje nuo COVID-19 mirę pašvęstieji priklausė 78 vienuolinėms kongregacijoms.

Priminsime, kad tradiciniai Vėlinių atlaidai šiemet dėl pandemijos galioja visą lapkričio mėnesį. Apie tai kalbama Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete. Tikintieji gali pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems pamaldžiai aplankydami kapines ir pasimelsdami už mirusiuosius. Visuotinius atlaidus mirusiesiems gali pelnyti taip pat sergantieji, seni žmonės ir visi kiti, kurie dėl civilinės valdžios pandemijos sąlygomis įvestų apribojimų negali išeiti iš namų. (SAK / Vatican news)

Švč. Mergelės Marijos paaukojimas
Švč. Mergelės Marijos paaukojimas
2020 lapkričio 18, 12:38