Paieška

Išlydėtas serbų ortodoksų patriarchas Ireniejus

Sekmadienį, lapkričio 22 dieną, serbų ortodoksų tikintieji atsisveikino su savo Bažnyčios ilgamečiu patriarchu Ireniejumi, mirusiu penktadienio vakarą. Patriarchas buvo 90 metų amžiaus, silpnos sveikatos, kuriai lapkričio pradžioje dar vieną smūgį sudavė COVID-19 virusas.

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios pranešime nurodoma, jog Miroslavas, būsimasis patriarchas, gimė Vidovos kaime 1930 rugpjūčio 27 dieną. Jis baigė Prizreno teologijos mokyklą dabartiniame Kosove, vėliau Belgrado teologijos fakultetą. Po karinės tarnybos tapo vienuoliu ir 1959 metais vėl sugrįžo į Prizreną, šį kartą kaip dėstytojas, vadinamas vienuoliniu vardu – Ireniejus. Po papildomų studijų Atėnuose, įvairių pareigų Serbijos ortodoksų vienuolynuose, ugdymo institucijose ir patriarchate 1974 Irenėjus buvo išrinktas Serbijos ortodoksų patriarchato vyskupu vikaru, o dar po metų – Nišo vyskupu. 2010 metais Ireniejus paskirtas Serbijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchu.

Serbijos Ortodoksų Bažnyčia sulaukė daug užuojautos žinių, tarp kurių – ir iš Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos bei jos pirmininko kardinolo Kurto Kocho.

„Savo tarnystės metu patriarchas buvo tikėjimo ir dialogo pavyzdys, nuolankus ir džiugus, atidavęs gyvenimą Dievui ir puoselėjęs bendrystės nusiteikimą Serbijos Ortodoksų Bažnyčioje“, – rašoma kardinolo Kocho laiške, adresuotame Sarajevo arkivyskupui Chrizostomui. Kardinolas Kochas prisiminė įvairius asmeniškus susitikimus su patriarchu Ireniejumi, šiltą ir brolišką patriarcho svetingumą.

Šv. Savos bažnyčia
Šv. Savos bažnyčia

Patriarchas Ireniejus palaidotas garsiam serbų šventajam Savai dedikuotoje bažnyčioje, kurios statybos darbai prasidėjo paskutinįjį sovietinio režimo valdymo dešimtmetį, o vidinės apdailos darbai tebevyksta iki šiol. Bažnyčioje įrengta speciali laidojimo kripta Serbijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchams. Kol bus išrinktas naujas patriarchas, visus reikalus tvarkys Serbijos Ortodoksų Bažnyčios vyskupų sinodas. (RK / Vatican News)

2020 lapkričio 23, 13:40