Paieška

br. Biagio Conte br. Biagio Conte 

Daryti gera reiškia gyventi gerai

Paribių misionierius pasaulietis br. Biagio Conte, Sicilijos „Vilties ir meilės misijos“ steigėjas, neseniai sugrįžo į eremą, pradėjo gyventi atsiskyrėlio gyvenimą ir atsidėjo tylai, maldai, šlovinimui, atgailai ir mąstymui. Po maždaug trijų savaičių vienatvės jis panorėjo laišku pasidalinti mintimis apie savo maldą ir atgailą.

Laiške eremitas dalijasi, pasak jo, geru patarimu kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai. Daryti gera reiškia gyventi gerai, rašo br. Biagio. Ilgainiui viskas savaime pasuka gėrio link. Gėris leidžia jaustis gerai su kitais, o ypač su mumis pačiais. Gėris padaro mus laisvus, kad nebūtume nuodėmės vergai. Blogis yra baisi priklausomybė, kenkia kitiems ir atsigręžia prieš mus pačius.

Blogybės – tai neigiamos priklausomybės, alkoholis, svaigalai, azartiniai lošimai, kūno orumo negerbiančios mados. Anot vienuolio, neigiamas pasekmes sukelia ugdytojai ir tėvai, kurie blogai ir neteisingai ugdo. Nenaudingas ir prastas žurnalizmas. Blogį skleidžia nesiskaitantys su gamta, ją teršiantys kenkia aplinkai, visuomenei. Ginklų gamintojai sukelia žmonių mirtį, o tai žeidžia visą žmoniją. Kas leidžia abortą ir eutanaziją, nužudo daug gyvybių. Neadekvatus vadovavimas politikoje, institucijose, profesiniame gyvenime siekiant vienpusių interesų ir naudos kenkia žmonėms ir kraštams, o ypač tiems, kurie blogai vadovauja.

Kiekviena religija, kuri negerbia kitų religijų, netikinčiųjų ir neįsipareigoja siekti teisingumo ir taikos kenkia artimui ir visai žmonijai. Tikintysis, kuris teisia kitus ir neatsiveria dialogui su kitomis religijomis ir netikinčiaisiais kenkia visuomenei, taip pat ir sau. Kokia žmogui nauda daryti bloga, jį dauginti, laimėti visą pasaulį, jei vėliau jis pasiklysta ir sužlugdo save? Gerasis Dievas mus kviečia gyventi darant gera.

Kas gyvenimą baigia blogyje, prapuls tamsoje, naktyje, bedugnėje, tuštumoje. Vienintelis geras pasirinkimas šiame žemiškajame gyvenime – rinktis gėrį, aukščiausiąjį gėrį, kurį gerasis Dievas mums padovanojo ir siūlo dovanoti kitam dėl savo ir visos žmonijos gerovės. (SAK / Vatican News)

br. Biagio
br. Biagio
2020 lapkričio 12, 10:03