Paieška

Celestinas Aós Braco, O.F.M. Cap, Santjago arkivyskupas Celestinas Aós Braco, O.F.M. Cap, Santjago arkivyskupas 

C. Aosas: žingsniai prieš dvasininkų seksualinius nusikaltimus Čilėje

Lapkričio 28-osios konsistorijoje – septintojoje Pranciškaus pontifikate – popiežius papildys kardinolų kolegiją trylika naujų narių, iš kurių 9 – turėsiantys teisę dalyvauti konklavoje. Skiriamų kardinolų sąraše – šeši Italijos ir po vieną kitų septynių kraštų atstovą: brunėjietis, čilietis, filipinietis, JAV pilietis, maltietis, meksikietis ir ruandietis. Išskyrus Ispanijoje gimusį Čilės sostinės arkivyskupą, kapuciną Celestiną Aós Braco, visi kiti skiriamieji kardinolai yra gimę savo šalyse.

Nominuotajam kardinolui C. Aosui, O.F.M. Cap., Santjago arkivyskupui, balandžio mėnesį sukako 75 metai. Jis gimė nedideliame Pamplonos arkivyskupijos miestelyje Artaiz, studijavo filosofiją Saragosoje, teologiją Pamplonoje ir psichologiją Barselonoje. Įstojo į pranciškonų kapucinų ordiną, 1964 m. davė laikinuosius, 1967 m. – amžinuosius įžadus, dar po metų priėmė kunigystę iš ordino vienuolio, Kinijos misionieriaus Ignacio Gregorio Larrangaga Lasa, O.F.M. Cap., pirmojo Pingliango (Kinija) vyskupo, rankų.

Br. Celestinas dėstė Ispanijoje, 1981 metais išvyko į Čilę tęsti psichologijos studijų Popiežiškajame Čilės universitete, sugrįžo į tėvynę, tačiau netrukus vėl išvyko į Čilę. Nuo 1983 metų būsimasis kardinolas yra nuolatinis Čilės gyventojas, pastoracinės ir vienuolinės veiklos pėdsakų palikęs daugelyje Čilės bendruomenių ir vietovių: Longavi, Viña del Mar parapijose, Los Ángeles ir Recreo kapucinų bendruomenėse, Valparaiso, Santa María de Los Ángeles vyskupijose, buvo Valparaiso vyskupijos bažnytinio teismo teisingumo gynėjas, Konsepsiono arkivyskupijos Tribunolo teisėjas, be to, ėjo Čilės kapucinų provincijos ekonomo ir Čilės kanonų teisės asociacijos iždininko pareigas.

2014 metais popiežius Pranciškus kapuciną vienuolį br. Celestiną Aós Braco paskyrė vyskupu į nedidelę šiaurės Čilės vyskupiją Copiapó, esančią už 800 km nuo Čilės sostinės Santjago. Iš Copiapó, 2016 metų duomenimis, turinčios 21 parapiją, aptarnaujamą daugiau nuolatinių diakonų (34) l. nei kunigų (25), popiežius 2018 sausį vyskupą perkėlė į svarbiausią Bažnyčios Čilėje arkivyskupiją, į sostinę Santjagą, iš pradžių kaip arkivyskupijos apaštališkąjį administratorių, o po kelių mėnesių – 2019 m. gruodžio 27 d. – paskyrė arkivyskupu metropolitu.

Arkivyskupas Celestinas Aosas skiriamas kardinolu itin kritišku Čilės Bažnyčios ir valstybės gyvenimo laikotarpiu. Bažnyčia Čilėje toliau krečiama dvasininkų seksualinių nusikaltimų skandalo, į kurį įtraukta per 100 kunigų, žinomiausias iš dvasininkų luomo pašalinto Fernando Karadma atvejis, dėl kurio atsistatydino trys vyskupai.

„Matome atsivėrusias žaidas, bet jos sunkiai užgyja. Darome, ką galime, bet reikia laiko tiesai ir teisingumui“, – pasakė arkivyskupas C. Aosas katalikiškam žinių portalui Catholic News Service. Pasak jo, būtini trys žingsniai: „Bažnyčia turi suprasti, kas įvyko, ištirti, kaip įvyko, ir nuspręsti, ko reikia, kad daugiau niekuomet nesikartotų“.

„Turime užtikrinti, kad tokie nusikaltimai ir siaubingi dalykai nesikartotų. Kunigai pasišvenčia tarnauti Dievui, broliams ir seserims. Piktnaudžiautojai nekuria gyvenimo, o jį griauna“, – sakė Čilės sostinės Santjago arkivyskupas C. Aosas.

Jis sužinojo apie skyrimą kardinolu tą pačią dieną, kai Čilėje įvyko referendumas dėl konstitucijos pataisų. Arkivyskupas reiškė viltį, kad konstitucijos pataisų projekto autoriai ištaisys neteisingus įstatymus, dėl kurių prasiveržė daug protestuotojų smurto.

„Mes turime eiti tarpusavio supratimo ir dialogo keliu“, – patikino būsimas kardinolas, atkreipdamas dėmesį, kad, be ekonominių ir politinių problemų,  Bažnyčiai ypatingai rūpi indėnų genčių pripažinimo klausimas, ypač Mapuchės gyventojų reikalavimai dėl reparacijų ir žemės grąžinimo krašto pietuose.

„Bažnyčia pietų Čilėje daro viską, ką gali, kad įsivyrautų taika. Bet tai nelengva, čiabuvių reikalavimai siekia tolimus laikus“, – sakė paskirtasis kardinolas C. Aosas, Santjago arkivyskupas. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 24, 13:41