Paieška

1606067342741.jpg

Būsimasis kardinolas gavo vyskupo šventimus

Sekmadienio, lapkričio 22 dienos, popietę vyskupo šventimai buvo suteikti pranciškonui Mauro Gambetti, dar visai neseniai buvusiam Asyžiaus pranciškonų vienuolyno vyresniuoju. Jis yra vienas iš paskirtųjų – jam pačiam netikėtai – kardinolų, kurie dalyvaus lapkričio 28 dienos konsistorijoje.

Asyžiaus šv. Pranciškaus bazilikoje vykusių šventimų apeigų pagrindinis vadovas buvo kardinolas Agostino Vallini. Šv. Mišių pradžioje paskirtasis kardinolas Gambetti tarė pasisveikinimo ir padėkos žodį. 

„Gyvenime pasitaiko lūžio momentų, kurie yra tarsi šuolis. Ką patiriu dabar, lyginu su šuoliu nuo tramplino į atvirą jūrą, tuo pat metu kartodamas duc in altum.“

Spalio 25 dieną, kai atėjo netikėta žinia apie jo paskyrimą kardinolu, jis, pasakojo Mauro Gambetti, kaip įprasta, atėjo pietauti su kitais broliais, kurie jį pasitiko džiaugdamiesi ir švęsdami. Tą akimirką, nors iš prigimties vengia teatrališkų gestų, pajuto norą parklupti ant kelių, mat staiga pasijuto tarsi atsidūręs prieš Viešpatį Jėzų. 

 Br. Mauro Gambetti OFM įteikia apdovanojimą Vokietijos kanclerei Merkel (2018 m.)
Br. Mauro Gambetti OFM įteikia apdovanojimą Vokietijos kanclerei Merkel (2018 m.)

„Aš žinau, kad esu iš žemės. Žinau, kad esu iš šios žemės ir esu pripildytas to paties žmogiškumo, kaip ir visi, su visais gražiais ir varganais dalykais. Instinktyviai man pasirodė, kad vienintelė tinkama reakcija yra tokia, kaip Simono Petro, kai puolė Jėzui į kojas ir ištarė: Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis! (žrLk 5)“, – pasakojo pranciškonas, komentuodamas, kaip priėmė popiežiaus pasirinkimą ir Viešpaties kvietimą naujai tarnystei. Pasak jo, kelias pastarąsias savaites jis leido ramiai, daug melsdamasis, priimdamas daugybės brolių ir seserų geranoriškumą bei pagalbą, medituodamas, jog visi esame susiję vienas su kitu: gyvieji ir mirusieji, žmonės ir Dievas. Visi kartu sudaro neaprėpiamą meilės tinklą. Būsimasis kardinolas padėkojo visiems, kuriuos sutiko gyvenimo kelyje: tėvams, seneliams, dėdėms, tetoms, draugams, ilgai jau mirusių pranciškonų grandinei, broliui, pusbroliams, krikščioniškoms bendruomenėms ir draugijoms, ganytojams, mokyklos ir universiteto draugams, buvusiai merginai, brolių pranciškonų šeimai, kuri jį priėmė, ištiesino ir išugdė, dvasios vaikams, poroms ir šeimoms, įvairių veiklų metu sutiktiems žmonėms, su kuriais užsimezgė ryšys: nuo valstybės tarnautojų iki karių ar gaisrininkų, draugams, taip pat ir tiems, iš kurių dėl vienokių ar kitokių, daugiau ar mažiau pateisinamų priežasčių sulaukė priekaištų, visiems. „Ačiū visiems, dabar esu pasirengęs šokti į vandenį“, – sakė paskirtasis kardinolas pranciškonas Mauro Gambetti, priimdamas vyskupo šventimus. (RK / Vatican News)

 

2020 lapkričio 23, 13:49