Paieška

Baigėsi misijų mėnuo, bet ne įsipareigojimas misijoms

Pandemija pristabdė visuomenės gyvenimą, bet ne evangelizavimą. Pakrikštytieji gali vykdyti misiją neišeidami iš namų, pareiškė dvasininkas, Kolumbijoje atsakingas už misijų ugdymą visuomenėje. Spalis kaip misijų mėnuo kasmet minimas visoje Bažnyčioje.

Kun. Ramiro Lopez, Kolumbijos vyskupų konferencijos misijų departamento direktorius, užbaigė misijų mėnesį kvietimu tikintiesiems atminti visuotinės misijų globėjos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Teresės iš Lizjė) liudijimą. Bažnyčios mokytoja Teresė, karmelitų vienuolė, gyveno viltimi išvykti į misijas, bet to nespėjo įgyvendinti, nes mirė 24 metų. Tačiau jos liudijimas – maldai pašvęstas gyvenimas – tapo įtaigiu pavyzdžiu, jog krikščionis, pradedant asmeninio gyvenimo tikrove, gali įsipareigoti misijai, nes misija prasideda gyvenimo liudijimu, pareiškė kun. R. Lopez.

Kiekvienas krikščionis gali įsipareigoti misijai nekeldamas kojos iš namų. Toks liudijimas gali būti užkrečiamas, kitus priartinantis prie Viešpaties, parašė Kolumbijos misijų direktorius episkopato portale. Jis pripažino, jog dabar visi prispausti pandemijos, dėl to komplikavosi gyvenimo reikalai, tačiau epidemiologinė situacija nesukliudė įgyvendinti misijų mėnesio tikslų, netgi atvirkščiai – Kolumbijoje padaugėjo misijoms skirtų evangelizavimo iniciatyvų.

Bažnyčia Kolumbijoje misijų mėnesį surengė tradicinę parapijų rinkliavą, kuria bus finansuojama misionierių veikla ir metinė Misijų pašaukimo diena, vyskupų konferencijos rengiama kartu su Popiežiškąja misijų draugija.

Susumuodamas misijų mėnesio darbus, kun. R. Lopez patikino, jog ugdymas buvo svarbiausia misijų mėnesio tema Kolumbijoje. Dievo žodžiui skelbti svarbu, kad pakrikštytasis būtų gavęs gerą ugdymą, išmanantis Bažnyčios mokymą, gerai susipažinęs su Jėzumi Kristumi. Pamatinė maldos svarba – malda palaiko evangelizavimo darbus misijose, sakė dvasininkas, priminęs taip pat svarbą paskleisti popiežiaus maldos intencijas, kalbėti už misijas rožinį, dalyvauti bendruomenės maldose, Švenčiausiojo sakramento adoracijose. Misijų mėnuo baigėsi, bet įsipareigojimas misijoms tęsiasi per visus metus. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 03, 14:40