Paieška

Ataskaita apie išnaudojimu kaltinamus dvasininkus Prancūzijoje

Šiomis dienomis vykstant Prancūzijos Vyskupų konferencijos posėdžiui buvo pristatyta nauja ataskaita apie seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius kaltinamus dvasininkus ir apie Bažnyčios taikomas priemones.

Tai jau trečioji tokia ataskaita ir ji apima laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo iki šių metų rugsėjo. Šiuo laikotarpiu 320 asmenys pateikė skundus dėl galimai patirto seksualinio išnaudojimo. Tai šimtu atvejų daugiau negu buvo nurodyta pirmojoje ataskaitoje, atspindinčioje padėtį 2010–2016 metų laikotarpiu. Toks gana ženklus skundų skaičiaus padidėjimas  nereiškia, kad padaugėjo pedofilijos atvejų, bet, kad geriau veikia pati šių nusikaltimų tyrimo sistema, žmonės labiau pasitiki sukurtomis priemonėmis ir jomis drąsiau naudojasi.

Naujoje ataskaitoje minimais atvejais iki šiol 13 kaltinamųjų buvo nubausti, 57 – suspenduoti. Didelį nenubaustų ir nesuspenduotų dvasininkų skaičių paaiškina tai, jog daugeliu atvejų kalbama apie jau gana seniai padarytus nusikaltimus ir dvasininkai, apie kurių nusikaltimus prabilta tik dabar, jau yra mirę.

Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad nuo 2010 m. iki 2020 m. vyskupai Prancūzijos prokuratūrai perdavė informaciją apie 110 kunigų, galimai įvykdžiusių nusikaltimus. Iš jų 67 atvejais nusikaltimai įvykdyti prieš 2000 m., 43 atvejais – po 2000 m. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 06, 14:34