Paieška

Asyžiaus Šv. Pranciškaus bazilika Asyžiaus Šv. Pranciškaus bazilika  

Naujasis Asyžiaus Šv. Pranciškaus bazilikos kustodas davė priesaiką būsimajam kardinolui

Br. Marco Moroni, O.F.M. Conv., Šv. Antano Paduviečio provincijos brolis, perėmė Asyžiaus Šv. Pranciškaus vienuolyno kustodo pareigas iš br. Mauro Gambetti, kurį popiežius Pranciškus lapkričio 28 dienos konsistorijoje paskirs kardinolu.

Br. M. Moroni, kuriam lapkričio 26 dieną sukanka 55 metai, ketvirtadienio popietę davė priesaiką savo pirmtakui, buvusiam Šv. Pranciškaus vienuolyno kustodui br. Mauro Gambetti ir pradėjo eiti kustodo pareigas. Kustodo priesaikos ceremonija įvyko Asyžiaus Šv. Pranciškaus vienuolyno kieme. Ji buvo privataus pobūdžio ir paprasta, rašoma pranciškonų konventualų Asyžiaus vienuolyno portale.

Naujasis Asyžiaus vienuolyno kustodas br. M. Moroni birželio 29 dieną buvo išrinktas Asyžiaus Šv. Pranciškaus vienuolyno kustodu ir rugsėjo mėnesį persikėlė į Asyžiaus vienuolyną, kad galėtų 2021 metų vasarį perimti pareigas iš kadenciją užbaigiančio br. Mauro Gambetti, tačiau pareigų perdavimas paankstintas dėl br. M. Gambetti skyrimo kardinolu.

Br. Mauro Gambetti, lapkričio 28 d. skiriamas kardinolu kartu su kitais dvylika dvasininkų – kunigų, vyskupų ir arkivyskupų. Jis ir dar vienas būsimasis kardinolas, Romos vyskupijos dvasininkas mons. Enrico Feroci ateinančiomis dienoms bus konsekruojami vyskupais, kaip nurodyta popiežiaus šv. Jono XXIII 1962 metų motu proprio „Cum gravissima“.

Popiežius šiame dokumente nurodė, kad visi kardinolai turėtų būti konsekruoti vyskupais, pakeisdamas 1917 metų normą, pagal kurią kardinolams užtekdavo turėti kunigystės šventimus. Dar anksčiau kardinolystė išimties tvarka būdavo suteikiama ir pasauliečiams. Nuo „Cum gravissima“ normos gali būti atleisti kardinolais skiriami kunigai ir vienuoliai, kuriems jau sukakę aštuoniasdešimt metų.

Popiežius Pranciškus ir būsimasis kardinolas br. M. Gambetti Asyžiaus vienuolyne
Popiežius Pranciškus ir būsimasis kardinolas br. M. Gambetti Asyžiaus vienuolyne

Būsimo kardinolo 55 metų Mauro Gambetti konsekracija įvyks sekmadienį, lapkričio 22 dieną, Asyžiaus Šv. Pranciškaus bazilikoje. Apeigoms vadovaus popiežiaus delegatas Asyžiaus bazilikoje kardinolas Agostino Vallini. Būsimo kardinolo, 80 metų kunigo Enrico Feroci, Romos Dieviškosios Meilės Marijos parapijos klebono, konsekravimas įvyks šį sekmadienį, lapkričio 15 dieną, Romos Dieviškosios Meilės Marijos šventovėje. Apeigoms vadovaus popiežiaus vikaras Romos miestui, kardinolas Angelo De Donatis.

Pranciškonas konventualas br. Mauro Gambetti gimė 1965 metais Castel San Pietro Terme, netoli Bolonijos, baigė inžineriją Bolonijos universitete, 1992 metais įstojo į pranciškonų konventualų ordiną, 1998 metais davė amžinuosius įžadus. 2000 metais įšventintas kunigu, nuo 2009 metų buvo Emilijos-Romanijos provincijos vadovas, 2013 m. buvo paskirtas Asyžiaus Šv. Pranciškaus vienuolyno kustodu, 2017 metais patvirtintas pareigose dar vienai kadencijai. Greta kustodo pareigų, br. M. Gambetti buvo Asyžiaus vyskupijos vikaras, atsakingas už pastoraciją Šv. Pranciškaus bazilikoje ir kitose pranciškonų konventualų vadovaujamose vyskupijos šventovėse. M. Gambetti pastaruosius trejus metus taip pat buvo pranciškonų konventualų Viduržemio jūros regiono provincijų federacijos pirmininkas.

Popiežius Pranciškus pranešė apie br. M. Gambetti skyrimą kardinolu praėjus porai savaičių po savo apsilankymo spalio 3 d. Asyžiaus Šv. Pranciškaus bazilikoje, kurioje prie šv. Pranciškaus kapo jis pasirašė encikliką „Fratelli tutti“. (SAK / Vatican News)

Popiežius Pranciškus prie šv. Pranciškaus kapo 2020 m. spalio 3 d.
Popiežius Pranciškus prie šv. Pranciškaus kapo 2020 m. spalio 3 d.
2020 lapkričio 13, 14:08