Paieška

Šventosios Žemės katalikų procesija su br. G. Patton O.F.M. Šventosios Žemės katalikų procesija su br. G. Patton O.F.M. 

Advento pradžia Betliejuje ir Šventojoje Žemėje

Šeštadienį br. Francesco Patton OFM, Šventosios Žemės kustodas, pradėjo oficialų adventinį vizitą Betliejuje, kuris tęsėsi iki Pirmojo advento sekmadienio. Kustodo iškilmingas apsilankymas Jėzaus gimtinėje, kur aukojo Pirmojo advento sekmadienio Mišias, ženklino naujųjų liturginių metų pradžią Šventojoje Žemėje.

„Pandemija yra kaip naktis – kartais naktys ilgos, kartais – trumpos, bet naktis visuomet pasibaigia ir užteka saulė, o jei mūsų saulė – Kristus, tuomet neturime ko bijoti nakties“, –  pasakė br. F. Patton, uždegdamas pirmąją advento vainiko žvakę Šv. Kotrynos bažnyčioje Betliejuje. Žvakės liepsna buvo atnešta iš Jėzaus užgimimo prakartėlės Betliejaus bazilikoje.

Kustodo įžengimas į Betliejų įvyko Status Quo protokole nustatyta tvarka, vietinių krikščioniškų Bažnyčių ir civilinių valdžių vykdoma jau kelis šimtmečius.

Pirmasis kustodo sustojimas Betliejaus senamiestyje įvyko šeštadienį, lapkričio 28 d., pranciškonų vienuolyno Diwan salėje, kur br. F. Patton susitiko su Švenčiausiojo Išganytojo parapijos atstovais. Po to kustodą pasveikino Beit Jalos miesto delegacijos, civilinė ir religinė, prie Mar Elias graikų ortodoksų vienuolyno. Vėliau prasidėjo kustodo kelionė į Betliejaus baziliką – pakeliui jis kirto patikros punktą prie Rachaelės kapo, išimties tvarka kartą per metus atveriamo vien tik šios dienos proga.

Kustodas, išklausęs Betliejaus civilinės valdžios atstovų ir religinių lyderių sveikinimo kalbų, su brolių pranciškonų procesija įžengė į Betiejaus baziliką pro nuolankumo duris. Br. F. Patton vadovavo Pirmojo advento sekmadienio pirmiesiems Mišparams Šv. Kotrynos bažnyčioje. Sekmadienio rytą kustodas vadovavo iškilmingoms Mišioms arabų kalba Šv. Kotrynos bažnyčioje.

„Šiandien norime simboliškai paimti iš Betliejaus sklindančią šviesą į savo rankas, kad būtų palaikyta gyva viltis, pasitikėjimas Dievu Tėvu ir meilė, kuri maitina krikščionių solidarumą, rūpestį vieni kitų gerove“, – pasakė kustodas, atsiliepdamas į Švč. Išganytojo parapijos klebono kun. Amjado Sabbara išsakytas mintis. Dvasininkas kalbėjo apie krikščioniškųjų šaknų svarbą Šventosios Žemės krikščionims, pašaukimo būti krikščioniu Šventoje Žemėje reikšmę ir pandemijos naštą visam pasauliui.

Taip pat Šventosios Žemės kustodas br. F. Patton kalbėjo apie bene didžiausią vietinių bendruomenių rūpestį: kaip pragyventi, kai pandemijos suvaržymai kone visai sustabdė maldininkų ir turistų keliones į Šventąją Žemę, o tai yra daugelio gyventojų pragyvenimo šaltinis.

Kustodas patikino, kad piligrimai yra ne tik ekonominė, bet ir dvasinė parama. Maldininkai iš viso pasaulio mums yra langas į visuotinę Bažnyčią, sakė kustodas. „Koronaviruso pandemija praeis, šiuo metu svarbu palaikyti gyvą brolių ir seserų solidarumą bendruomenėje. Viešpats padeda visuomet žvelgti į priekį, jis yra mūsų viltis!“, – drąsindamas Betliejaus gyventojus pasakė br. F. Patton, Šventosios Žemės kustodas. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 30, 12:25