Paieška

„Villa Serena“ „Villa Serena“  

Vienuolės atiduoda savo namus migrantams

Popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis pranešė, kad Dievo apvaizdos tarnaičių kongregacijos seserys nusprendė perduoti Šventojo Tėvo žiniai vienus Romoje savo turimų namų, kad juose galėtų būti apgyvendinti prieglobsčio ieškantys migrantai. Tai seserų atsakas į popiežiaus encikliką „Fratelli tutti“.

Vatikano spaudos salės išplatintame komunikate kardinolas Konradas Krajewskis informuoja, kad seserų sprendimą paskatino popiežiaus Pranciškaus raginimas rūpintis tinkamu migrantų, bėgančių nuo karų, persekiojimų ir stichinių nelaimių, priėmimu. Šis raginimas pakartotas neseniai paskelbtoje naujojoje enciklikoje „Fratelli tutti“, o seserys Dievo apvaizdos tarnaitės nusprendė atsakyti į jį konkrečia dovana. Jos perdavė popiežiui jų kongregacijai priklausančius namus, kuriuose iki šiol buvo priimami Romą lankantys piligrimai.

Pastatas, vadinamas „Villa Serena“, taps pabėgėlių namais, skirtais visų pirma vienišoms moterims, moterims su vaikais ir jaunoms šeimoms, atvykstančioms į Italiją humanitariniais koridoriais. Pastate tilps iki 60 žmonių. Jame pabėgėliai bus apgyvendinami pirmaisiais mėnesiais po atvykimo ir gyvens iki kol susiras darbą ir galės patys pasirūpinti pragyvenimu.

Seserų Dievo apvaizdos tarnaičių popiežiui dovanojami namai patikėti Šv. Egidijaus bendruomenei, kuri globoja žmones, nuo 2015 m. atvykstančius humanitariniais koridoriais iš Sirijos, iš kai kurių Afrikos šalių, o pastaruoju metu ir iš Graikijos Lesbo salos pabėgėlių stovyklų. (JM / Vatican News)

2020 spalio 13, 14:06