Paieška

Popiežius su Baltarusijos vyskupais 2018 02 01 Popiežius su Baltarusijos vyskupais 2018 02 01 

Arkivysk. T. Kondrusiewiczius vadovavo vyskupų konferencijos posėdžiui

Ketvirtadienį Minske įvyko Baltarusijos vyskupų konferencijos posėdis. Jam nuotoliniu būdu iš užsienio vadovavo vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius, šalies valdžios neįleidžiamas į tėvynę.

Pirmą kartą Baltarusijos vyskupų posėdyje dalyvavo neseniai į Minską atvykęs naujas apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Ante Jozič. Pradžioje arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius visos Baltarusijos vyskupų konferencijos vardu pasveikino naująjį nuncijų ir palinkėjo vaisingo darbo šalies tikinčiųjų ir visos Baltarusijos visuomenės labui.

Posėdžio metu vyskupai aptarė sielovados iniciatyvas, numatytas ateičiai. Ateinančiais metais bus minimos Katalikų Bažnyčios struktūrų atsikūrimo Baltarusijoje 30-osios metinės. Sukakties minėjimams yra parinktas šūkis: „Bažnyčia yra visuotinio išganymo sakramentas. Pragaro vartai jos nugalės“ (Mt 16, 18). Šių metų lapkritį per Vilniuje vyksiančius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus bus švenčiama ir baltarusių katalikų padėkos diena, minint šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Baltarusiai piligrimai Vilniuje melsis lapkričio 21 d.

Baigdami Minske vykusį susitikimą, vyskupai linkėjo Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Tadeuszui Kondrusiewicziui kuo greičiau sugrįžti į tėvynę, pas savo bendruomenę, taip pat paragino dvasininkus ir tikinčiuosius ir toliau melstis už arkivyskupo sugrįžimą. (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 spalio 16, 13:28