Paieška

Protestuotojai Minske prie katedros Protestuotojai Minske prie katedros 

Šv. Simono ir Judo Tado šventė Minske. Mišios už arkivyskupą

Spalio 28-ąją, švenčiant apaštalų Simono ir Judo Tado liturginį minėjimą, per iškilmingas Mišias Minsko katedroje vyskupo sostas buvo tuščias. Šiais metais savo vardadienį arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius sutiko tremtyje, rašoma Baltarusijos vyskupų konferencijos portale.

Minsko ir Mogiliovo arkivyskupo ir Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininko dangiškojo globėjo šventės Mišias Minsko katedroje koncelebravo jo pagalbininkai vyskupai Jurijus Kasabuckis ir Aleksandras Jašeuskis. Mišių intencija – už arkivyskupo grįžimą į tėvynę ir už teisingumą Baltarusijoje. Prie katedroje Mišiose dalyvavusių tikinčiųjų prisijungė daugiau nei pustrečio tūkstančio žmonių, kurie jas sekė per tiesioginę transliaciją vyskupų konferencijos portale.

Kreipdamasis į žmones Mišių pradžioje, Minsko-Mogiliovo arkivyskupijos generalinis vikaras vyskupas Jurijus Kasabuckis perdavė arkivyskupo sveikinimus, su kuriuo jis trečiadienio ryte kalbėjosi telefonu. Vyskupas taip pat pabrėžė, kad draudimą Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkui grįžti į savo šalį jis laiko persekiojimu ir priespaudos, kuri dabar vyksta šalyje, apraiška. Pasak vyskupo Jurijaus Kasabuckio, arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius tapo visų tų žmonių, kurie šiandien nekaltai kenčia persekiojimus ir net kankinimus, simboliu.

Vyskupas paragino melstis ir už tuos, kuriems, pasak jo, labiausiai reikia maldos, – už tuos, kurių širdys alsuoja neapykanta ir pykčiu savo tautos atžvilgiu,už tuos, kurie muša ir puola žmones gatvėse, grūda juos į kalėjimus, už tuos, kurie nusikalsta savo tautai. Mes meldžiame atgailos ir atsivertimo malonės šiems žmonėms, sakė Minsko-Mogiliovo arkivyskupijos generalinis vikaras.

Mišios Minsko katedroje baigėsi giesme „Galingasis Dieve“ – Baltarusijos religiniu himnu, kuriuo prašoma, kad Visagalis Dievas suteiktų šaliai ir jos gyventojams tikrąją laisvę ir laimę. (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 spalio 29, 13:53