Paieška

Pusė milijono vaikų visame pasaulyje kalbėjo rožinį

Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai asociacijos kasmetinėje akcijoje „Milijonas vaikų kalba rožinį“ šiemet dalyvavo kiek daugiau negu pusė milijono vaikų.

Tarptautinė Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai organizacija, turinti popiežiškosios asociacijos statusą, paragino vaikus visame pasaulyje kalbėti rožinį už taiką spalio 18–19 dienomis. Norintys dalyvauti maldos akcijoje buvo raginami registruotis tam skirtame interneto portale. Dabar pranešama, kad užsiregistravusiųjų skaičius pasiekė 509 940.  Dvi dienas prieš maldos akciją registracijos portalo darbą sutrukdė įsilaužėliai. „Nesuprantame, kam ir kodėl nepatinka, kad vaikai kalba rožinį už taiką“, – sakė Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai asociacijos atstovė spaudai Maria Lozano. Ji taip pat priminė kitados ištartus šv. tėvo Pijaus iš Pietrelčinos žodžius, kad vaikų malda gali pakeisti pasaulį.

Daugiausiai vaikų į raginimą kalbėti rožinį atsiliepė Meksikoje, Indijoje ir Filipinuose; Europoje – Lenkijoje ir Slovakijoje. Spalio 18–19 dienomis rožinį taip pat kalbėjo daug vaikų Nigerijoje, Armėnijoje, Irake ir Baltarusijoje – šalyse, kuriose šiuo metu ypatingai juntamas taikos ir socialinės ramybės poreikis.

Maldos akcija „Milijonas vaikų kalba rožinį“ gimė 2005 m. Venesueloje. Socialinių neramumų šalyje metu vaikai pradėjo kalbėti rožinio maldą šalies sostinės Karakaso mieste, prie gatvėje esančios mažos koplytėles. Atsiminus tėvo Pijaus žodžius, kad, „kai vaikai kalba rožinį, pasaulis keičiasi“, vaikų rožinio malda už taiką įgavo kasmetinės tarptautinės maldos akcijos mastą. (JM / Vatican News)

2020 spalio 31, 13:45