Paieška

PJD Lisabonoje 2023 PJD Lisabonoje 2023 

Pristatytas PJD Lisabonoje logotipas

Kryžius, Marija, Šventoji Dvasia, kelias, rožinis ir, žinoma, Portugalijos vėliavos spalvos. Tai pagrindiniai PJD Lisabonoje 2023 metais logotipo, paskelbto penktadienį, spalio 16 d., elementai. Juose atsispindi PJD šūkis: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39).

Logotipo konkurso nugalėtoja 24 metų dizainerė Beatriz Roque Antuanez pasakoja, kad PJD emblemą sukūrė mintyse turėdama popiežiaus Pranciškaus pasiūlytą PJD šūkį – tai žodžiai iš Luko Evangelijos, pasakojantys apie Dievo gimdytojos Marijos reakciją į apreiškimo apie Dievo įsikūnijimą žinią. „Pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, jis bus šventas ir vadinsis Dievo Sūnumi“. Išrinktoji Viešpaties tarnaitė nesipriešino, ištarė: „Tebūna man, kaip tu pasakei“ – ir, pasak Luko Evangelijos, – „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk1,39). Ji iškeliavo lankyti savo pusseserės Elzbietos, kuri irgi laukėsi vaikelio.

Pasak Beatriz Roque, šis epizodas – Marijos sprendimas skubiai aplankyti giminaitę – yra kvietimas visam jaunimui nepasilikti vietoje, o daryti, kad kas nors įvyktų, patiems imtis pasaulio reikalų, nepalikti jų apleistų, kad kiti rūpintųsi. Visiems mums reikia, kad jaunimas imtų pasaulio reikalus į savo rankas, pareiškė PJD Lisabonoje logotipo kūrėja.

Logotipo projektus PJD organizatoriams pateikė šimtai kūrėjų iš trisdešimties kraštų. Po Portugalijos katalikų universiteto komisijos atrankos 21 logotipo siūlymą įvertino komunikacijų verslo ekspertai, kurie atrinko tris finalistus, jų kūrinius pristatė Vatikano dikasterijai jaunimo reikalams, kuri išrinko Beatriz Roque Antuanez projektą.

Logotipe dominuoja kryžius, per jį vingiuojančiu keliu leidžiasi žemyn Šventoji Dvasia, raginanti nestovėti vietoje, bet būti teisingesnio ir broliškesnio pasaulio kūrėjais. Kryžius yra Dievo begalinės meilės žmonijai ženklas, visko pagrindas. Kelias primena Marijos pasirengimą vykdyti Dievo valią ir tarnauti aplankant Elzbietą. Ir jaunimas kviečiamas atgaivinti vidines jėgas, svajones, norą, viltį ir dėkingumą. Juos kelionėje lydi nužengusi Šventoji Dvasia. Keliu einantieji nešasi rožinį, primenantį portugalų pamaldumą į Fatimos Mergelę Mariją. Ji parodyta jauna, dar ne motina, tačiau entuziastinga, nešanti joje esančią pasaulio šviesą.

Logotipas, kuriame įrašyta „PJD Lisabona 2023“, paskelbtas šv. Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi metinių dieną. Kardinolas Karolis Wojtyla, Krokuvos arkivyskupas, popiežiumi išrinktas 1978 metų spalio 16 dieną. Įgyvendinant būtent jo sumanymą prieš daugiau kaip tris dešimtmečius pradėta švęsti pasaulines jaunimo dienas, kurios milijonams jaunimo, ne vienai jų kartai, tapo vilties, vienybės ir solidarumo patirtimi ir ženklu.

Bažnyčia Portugalijoje pradėjo rengtis PJD 2019 metais, kai, Panamoje pasibaigus penkioliktosioms tarptautinėms PJD, kardinolas Kevin Farrell, Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, pranešė, kad PJD įvyks 2023 m. Portugalijos sostinėje. Ligi šiol visose PJD dalyvavo popiežius. Šv. Jonas Paulius II dalyvavo devyniose: Romoje (1986), Buenos Airėse (1987), Kompostelos Santjage (1989), Čenstakavoje (1991), Denveryje (1993), Maniloje (1995), Paryžiuje (1997), Romoje (2000) ir Toronte (2002). Popiežius Benediktas XVI dalyvavo PJD Kelne (2005), Sidnėjuje (2008) ir Madride (2011), popiežius Pranciškus – Rio de Ženeire (2013), Krokuvoje (2016) ir Panamoje (2019). (SAK / Vatican News)

2020 spalio 16, 14:33