Paieška

Asyžiaus Didžioji Marijos bazilika – Apsinuoginimo šventovė Asyžiaus Didžioji Marijos bazilika – Apsinuoginimo šventovė 

Asyžiaus vyskupas: Pranciškus ir Karolis rodo teisingą gyvenimo kelią

Asyžiaus vyskupas šeštadienį aukojo šventąsias Mišias Asyžiaus Didžiojoje Marijos bazilikoje – Apsinuoginimo šventovėje, kurioje palaidotas pal. Karolis Acutis. Ganytojas vyskupas Domenico Sorrentino koncelebravo su vyskupijos kunigais. Pirmadienį, spalio 19 dieną, uždarius lankymui atvertą palaiminto kapą bazilikoje Mišias aukos vyskupas M. Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Šioje šventovėje jaunimui kartu kalba šv. Pranciškus Asyžietis ir pal. Karolis Aucutis. Nors gyveno skirtingais amžiais, jiedu sudaro savotišką sąjungą – abu geba kreiptis į jaunimą jiems suprantama kalba. Jų kalbėjimas originalus ir autentiškas. Gyvenimo originalumo ir autentiškumo siekiantis jaunimas kartais nueina klystkeliais, pal. Karolio Akutiso žodžiais, gyvena pagal madas ir tampa gyvenimo kopijomis. Pasak Asyžiaus vyskupo, Pranciškus Asyžietis ir Karolis Aucutis į jaunimą kreipiasi jiems suprantamu būdu, liudija, kad gali būti linksmi, laimingi ir nepakartojami, tačiau eidami teisingu gyvenimo keliu, kuris yra Jėzaus kelias. Todėl pastoracijoje reikia stengtis padėti jaunimui Pranciškaus ir Karolio pavyzdžiu sekti teisingu gyvenimo keliu.

Penkiolikmetis Karolis Acutis (1991–2006), vadinamas skaitmeninės epochos šventuoju, paskelbtas palaimintuoju šeštadienį, spalio 10 dieną. Beatifikacijos proga jo kapas buvo atidengtas Apsinuoginimo šventovėje, kurioje jis palaidotas, tikintiesiems pagerbti . Dėl labai didelio norinčių pasimelsti prie palaimintojo kapo skaičiaus nuspręsta prailginti lankymą iki pirmadienio, spalio 19 dienos, vidudienio.

Pirmadienį, tuoj po vidudienio, palaimintojo kapas vėl buvo uždarytas, tačiau šventovė liks atvira tikinčiųjų lankymui kasdien nuo 10 val. iki 19 val.

Pirmadienio, spalio 19-osios, pavakare Asyžiaus Didžiojoje Marijos bazilikoje – Apsinuoginimo šventovėje – Mišias aukos naujasis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas vyskupas Marcello Semeraro. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 19, 13:39