Paieška

Miunchenas Miunchenas 

Pradedama nacių nužudyto jaunuolio beatifikacijos byla

Miuncheno ir Freisingo arkivyskupija ketina netrukus pradėti nacių nužudyto jaunuolio Willi Grafo, krikščioniškos antinacistinės grupės „Baltoji rožė“ nario, beatifikacijos bylą. Pirmadienį, spalio 12 d., sukako 77 metai nuo jam įvykdytos mirties bausmės.

Jau 2017 m. buvo pradėtas išankstinis tyrimas. Teologai ir istorikai tyrinėja Willi Grafo gyvenimą ir raštus. Tyrimas jau eina į pabaigą ir netrukus Miuncheno ir Freisingo arkivyskupija oficialiai pradės beatifikacijos procesą.

Willi Grafas gimė 1918 m. Reino krašte. Nuo 1937 m. studijavo mediciną Bonoje, tačiau 1940 m. buvo pašauktas į kariuomenę ir tarnavo ten kaip felčeris. Tarnaudamas Lenkijoje ir Rytų fronte matė nacių vykdomus žiaurumus. 1942 m. jam leista laikinai nutraukti karinę tarnybą ir jis buvo išsiųstas į Miuncheną tęsti medicinos studijų. Ten jis prisijungė prie antinacinės studentų grupės „Baltoji rožė“, kurios nariai ragino priešintis Hitlerio režimui. 1943 m. vasario 18 d. Willi Grafas buvo suimtas kartu su seserimi Anneliese. Per tardymus jis nieko neišdavė. Balandžio 19 d.  jis buvo nuteistas mirties bausme ir nukirsdintas spalio 12 d. kalėjime.

Jau prieš 8 metus vienas „Baltosios rožės“ narių Alexandras Schmorellis buvo paskelbtas ortodoksų šventuoju. 2012 m. Miunchene vykusių apeigų metu jis buvo paskelbtas Miuncheno ortodoksų vyskupijoje gerbiamu šventuoju. Ortodoksų Bažnyčioje, panašiai kaip ir pas katalikus, esama vietinio ir visuotinio šventųjų kulto, tačiau skirtingai negu katalikai, kurie šventaisiais tituluoja tik įrašytuosius į Visuotinės Bažnyčios liturginį kalendorių, o vietinius šventuosius vadina palaimintaisiais, ortodoksai ir vienus, ir kitus tituluoja šventaisiais.

Alexandras Schmorellis gimė Orenburge, Rusijos imperijoje, 1917 m. Jo tėvas buvo vokietis gydytojas, motina – rusė, ortodoksų kunigo dukra. Bėgdama nuo bolševikų šeima atsidūrė Vokietijoje ir 1921 m. apsigyveno Miunchene. Nuo pat vaikystės Alexandras dalyvavo iš Rusijos pasitraukusių ortodoksų bendruomenės gyvenime.

Studijuodamas mediciną Miuncheno universitete jis įsijungė į antinacinį studentų pogrindį, 1942 m. kartu su kitais studentais įkūrė organizaciją „Baltoji rožė“, tarp studentų ir inteligentijos platinančią žinias apie nacistų režimo nusikaltimus, raginančią kelti maištą prieš Hitlerio valdžią. Tarp organizacijos įkūrėjų, kartu su ortodoksu Alexandru Schmorelliu, buvo taip pat krikščionys protestantai brolis ir sesuo Hansas ir Sophie Scholl, katalikai Christophas Probstas ir Willi Grafas.

Ilgai netrukus nacių policija susekė studentų organizaciją ir penkis minėtuosius jos narius nuteisė mirties bausme. Nuosprendis Alexandrui Schmorelliui buvo įvykdytas 1943 m. liepos 13 d.

Nors „Baltoji rožė“ nebuvo religinė organizacija, ją įkūrę studentai drąsiai liudijo, kad tikėjimas į Dievą buvo vienas pagrindinių veiksnių, skatinusių juos priešintis melui ir smurtui. Šv. Aleksandras Schmorellis kalėjime laukdamas mirties nuosprendžio įvykdymo, savo artimiesiems rašė: „Esu ramus, nes žinau, kad tarnavau tiesai. Dievas visada tegul būna jūsų širdyse“. (JM / Vatican News)

2020 spalio 17, 13:39