Paieška

Vatican News
Palaimintasis Karolis Acutis Palaimintasis Karolis Acutis  (ANSA)

Palaimintasis Karolis Acutis

Karolis Acutis (1991–2006), vadinamas skaitmeninės epochos šventuoju, šeštadienį, spalio 10 dieną, paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacijos apeigoms Asyžiuje vadovavo kardinolas Agostino Vallini, Popiežiškasis delegatas Asyžiaus bazilikoje.

Palaimintajam spalio 12 dieną būtų sukakę 31 metai, jis mirė eidamas šešioliktuosius. Popiežius Pranciškus Dievo tarną Karolį pripažino garbinguoju 2018 metais, o prieš metus posinodiniame apaštališkajame paraginime jaunimui Christus vivit, rašydamas apie gerąją Prisikėlimo ryto naujieną prisiminė Karolį. Karolis puikiai suvokė naujųjų komunikacijos technologijų potencialą skelbti Evangeliją, vertybes, grožį, parašė popiežius.

Vasario mėnesį Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino Karolio užtarimu Brazilijoje įvykusį stebuklingą pagijimą. Būsimo palaimintojo palaikai 2019 metais perkelti į Asyžiaus Mergelės Marijos bažnyčią, kurioje neseniai įrengta Šv. Pranciškaus apsinuoginimo šventovė.

Palaimintasis Karolis gimė Londone 1991 metų gegužės 3 dieną pasiturinčių italų verslininkų iš Milano šeimoje, gyveno Milane, baigė jėzuitų gimnaziją, dažnai lankydavosi Asyžiuje, kur atsivėrė šv. Pranciškaus dvasiniam pasauliui. Karolis 2006 metų spalio 12 dieną mirė nuo ūminės leukemijos. Buvo palaidotas Asyžiuje.

Karolis nuo pat vaikystės buvo pamaldus ir aktyvus krikščionis, kasdien dalyvaudavo šv. Mišiose, kalbėdavo Rožinio maldą, domėjosi šventųjų gyvenimais, puoselėjo ypatingą pamaldumą į Jėzų Eucharistijoje, sukūrė internetinę svetainę miracolieucaristici.org apie eucharistinius stebuklus – „Eucharistija – mane į dangų vedanti autostrada“ – tai vienas iš žinomiausių palaimintojo posakių. Karolis kartu rūpinosi nepasiturinčiais asmenimis, nesitenkindavo dalyti išmaldą – vargstantieji jam buvo kaip tikri draugai. Apie jo labdarystę varstantiesiems, kurią slėpdavo nuo kitų, jo tėvai sužinojo tik po sūnaus mirties.

„Būti viena su Jėzumi – mano gyvenimo programa.“ Šį Karolio šūkį priminė popiežius Pranciškus laiške jaunimui. Pasak popiežiaus, Karolis buvo kritiškai mąstantis jaunuolis, jis nepapuolė į internetinio pasaulio pinkles, sakydavo: „Visi užgimsta kaip originalai, daugelis išnyksta kaip kopijos“.

Žmogaus gyvenime, kad ir kas būtų, visuomet yra išeitis iš pačių sunkiausių ir tamsiausių situacijų. Tai yra Geroji naujiena, kurią gavome dovanų Prisikėlimo rytą. Tiesa, kad skaitmeninė erdvė gali sukelti užsidarymo savyje, izoliavimosi ar banalių jausmų pavojų. Tačiau reikia prisiminti, kad yra jaunuolių, kurie sugeba būti kūrybingi, kartais net genialūs skaitmeninio pasaulio sūkuriuose. Vienas iš tokių pavyzdžių – Karolis Acutis. Jis suprato, kad bendravimo, reklamos ir socialinių tinklų priemonės gali būtų panaudojamos taip, kad paverstų jaunuolius apsnūdusiais veikėjais, pavergtais vartotojiškumo ir galimybės pirkti, pakerėtais nežaboto laisvalaikio, užsiskleidusiais negatyvume. Karolis yra pavyzdys, nes jaunas mokėjo panaudoti naująsias bendravimo technologijas perduoti Evangelijai, vertybėms ir grožiui.

Jis nepapuolė į pinkles. Penkiolikmetis matė, kad daugelis bendraamžių atrodo kitokie, tačiau iš tikrųjų tampa tokiais, kaip kiti, kai pasiduoda dalykams, kuriuos galingieji paspendžia pritaikydami konsumizmo kriterijus. Šie jaunuoliai negali atskleisti Dievo suteiktų malonių, perduoti pasauliui Dievo kiekvienam įdiegtų asmeninių talentų.

„Jaunime, neleisk, kad iš tavęs atimtų viltį, paverstų savo interesų vergais. Drįski siekti aukštesnių dalykų, nes tai, kas esi, – tavo būtis – yra svarbiau už bet ką kita. Tau nereikia turėti nei rodytis, kad turi. Gali pasidaryti tuo, kuo Dievas Kūrėjas žino, kad esi, jei pripažinsi, kad esi pašauktas daugeliui užduočių. Šaukis Šventosios Dvasios ir su pasitikėjimu siek kilniausio dalyko – šventumo. Taip virsi ne kopija, o visaverčiu savimi“, – parašė laiške jaunimui popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 10, 16:51